سرویس های اکسپلور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8597 Impressions + Reach توضیحات ۵,۰۰۰  تومان 500000/100 فعال
8593 Impressions + Reach + Profile Visit توضیحات ۷,۵۰۰  تومان 1000000/100 فعال
8598 ریچ + ایمپریشن (جدید) توضیحات ۱۰,۰۰۰  تومان 100000/10 فعال
8599 Profile Visit توضیحات ۱۲,۵۰۰  تومان 500000/100 فعال
8596 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات ۱۸,۷۵۰  تومان 50000/100 فعال
سایر سرویس ها
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8583 سیو پست اینستاگرام خارجی توضیحات ۶,۸۷۵  تومان 10000/50 فعال
8584 ویو هایلایت اینستاگرام توضیحات ۱۲۵,۰۰۰  تومان 10000/20 فعال
8585 ارسال به دایرکت ایرانی ها انبوه توضیحات ۳۱۲,۵۰۰  تومان 100000/1000 فعال
8586 ممبر کانال اینستاگرام توضیحات ۴۳۷,۵۰۰  تومان 10000/10 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد