ممبر کانال (خارجی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8681 ممبر کانال ارزان توضیحات 50,000  تومان 15000/100 فعال
9160 ممبر خارجی توضیحات 56,250  تومان 50000/100 1 روز 18 ساعت 48 دقیقه فعال
8675 ممبر خارجی (سرعت بالا) توضیحات 68,750  تومان 30000/500 فعال
8676 ممبر میکس خارجی (پرسرعت) توضیحات 75,000  تومان 35000/500 فعال
8685 ممبر پریمیوم + ویو (7 روزه) توضیحات 437,500  تومان 20000/10 فعال
ممبر گروه (خارجی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8690 ممبر گروه کیفیت مناسب توضیحات 62,500  تومان 3000/500 فعال
8687 ممبر گروه خارجی (ارسال آنی) توضیحات 81,250  تومان 15000/10 39 دقیقه فعال
8688 ممبر واقعی خارجی (کم ریزش) توضیحات 175,000  تومان 20000/500 فعال

© All rights reserved

Made with ❤ by YektaFollower

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد