ممبر کانال (خارجی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8683 ممبر کانال (ارزان و سریع) توضیحات ۳۳,۶۲۵  تومان 10000/100 فعال
8681 ممبر کانال ارزان توضیحات ۴۳,۷۵۰  تومان 15000/100 فعال
8677 ممبر کانال کیفیت مناسب توضیحات ۶۲,۵۰۰  تومان 5000/500 فعال
8675 ممبر خارجی (سرعت بالا) توضیحات ۶۸,۷۵۰  تومان 30000/500 فعال
8676 ممبر میکس خارجی (پرسرعت) توضیحات ۷۵,۰۰۰  تومان 35000/500 فعال
8679 ممبر خارجی جدید (کم ریزش) توضیحات ۸۱,۲۵۰  تومان 10000/500 فعال
8678 ممبر خارجی (بدون ریزش) توضیحات ۸۵,۰۰۰  تومان 50000/500 فعال
8685 ممبر پریمیوم + ویو (7 روزه) توضیحات ۳۷۵,۰۰۰  تومان 20000/10 فعال
8682 ممبر پریمیوم (کیفیت بالا) توضیحات ۱,۷۵۰,۰۰۰  تومان 1000/50 فعال
8684 ممبر پریمیوم توضیحات ۱,۸۷۵,۰۰۰  تومان 500/50 فعال
ممبر گروه (خارجی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8690 ممبر گروه کیفیت مناسب توضیحات ۶۲,۵۰۰  تومان 50000/500 فعال
8687 ممبر گروه خارجی (ارسال آنی) توضیحات ۸۱,۲۵۰  تومان 15000/10 فعال
9076 ممبر فیک گروه تلگرام (بدون ریزش) توضیحات ۸۷,۵۰۰  تومان 50000/500 فعال
8689 ممبر باکیفیت خارجی توضیحات ۹۸,۸۷۵  تومان 30000/500 فعال
8688 ممبر واقعی خارجی (کم ریزش) توضیحات ۱۷۵,۰۰۰  تومان 40000/100 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد