لایو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8579 بازدید لایو ارزان ( 15 دقیقه) توضیحات 50,000  تومان 20000/10 فعال
8577 بازدید لایو + لایک ( 30 دقیقه) توضیحات 275,000  تومان 10000/10 فعال
9120 بازدید لایو ( 90 دقیقه ) توضیحات 287,500  تومان 20000/10 فعال
8578 بازدید لایو + لایک ( 60 دقیقه) توضیحات 562,500  تومان 10000/10 فعال
8576 لایو 30 دقیقه + لایک قلبی + کامنت ایموجی توضیحات 625,000  تومان 2000/20 فعال
لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9015 ویو لایو به مدت 15 دقیقه - 162,500  تومان 20000/10 فعال
9016 ویو لایو به مدت 30 دقیقه - 275,000  تومان 20000/10 فعال
9017 ویو لایو به مدت 60 دقیقه - 437,500  تومان 20000/10 فعال

© All rights reserved

Made with ❤ by YektaFollower

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد