لایو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8579 بازدید لایو ارزان ( 15 دقیقه) توضیحات ۵۰,۰۰۰  تومان 20000/20 فعال
8580 بازدید لایو ارزان ( 30 دقیقه) توضیحات ۱۰۰,۰۰۰  تومان 20000/20 فعال
8577 بازدید لایو + لایک ( 30 دقیقه) توضیحات ۳۱۲,۵۰۰  تومان 10000/100 فعال
8578 بازدید لایو + لایک ( 60 دقیقه) توضیحات ۵۳۷,۵۰۰  تومان 10000/100 فعال
8576 لایو 30 دقیقه + لایک قلبی + کامنت ایموجی توضیحات ۵۶۲,۵۰۰  تومان 2000/20 فعال
لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9015 ویو لایو به مدت 15 دقیقه - ۱۶۲,۵۰۰  تومان 20000/10 فعال
9016 ویو لایو به مدت 30 دقیقه - ۲۷۵,۰۰۰  تومان 20000/10 فعال
9017 ویو لایو به مدت 60 دقیقه - ۴۳۷,۵۰۰  تومان 20000/10 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد