کامنت تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8829 کامنت تعریف از پست تیک تاک توضیحات ۵۰۰,۰۰۰  تومان 1000/10 فعال
8830 کامنت تعریف و تمجید از شخص تیک تاک توضیحات ۵۰۰,۰۰۰  تومان 1000/10 فعال
8831 کامنت تعریف از پست آهنگ تیک تاک توضیحات ۵۰۰,۰۰۰  تومان 1000/10 فعال
8832 کامنت تعریف از پست آموزشی تیک تاک توضیحات ۵۰۰,۰۰۰  تومان 1000/10 فعال
8833 کامنت عمومی ویدیو تیک تاک توضیحات ۵۰۰,۰۰۰  تومان 1000/10 فعال
8834 کامنت طنز ویدیو تیک تاک توضیحات ۵۰۰,۰۰۰  تومان 1000/10 فعال
8828 کامنت دلخواه تیک تاک توضیحات ۵۲۵,۰۰۰  تومان 1000/10 فعال
لایک تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8827 لایک تیک تاک (ارزان) توضیحات ۲۷,۵۰۰  تومان 5000/20 فعال
8825 لایک تیک تاک (کیفیت بالا) توضیحات ۷۵,۰۰۰  تومان 50000/50 فعال
8826 لایک تیک تاک (سریع) توضیحات ۷۵,۰۰۰  تومان 50000/20 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد