آمار اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9001 سیو پست - ۵,۶۲۵  تومان 30000/50 فعال
9002 ریچ+ایمپرشن پست - ۷,۵۰۰  تومان 200000/50 فعال
9003 پروفایل ویزیت+ایمپرشن پست - ۱۰,۰۰۰  تومان 5000000/100 فعال
9004 اشتراک گذاری پست - ۲۲,۵۰۰  تومان 1000000/100 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد