استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9149 ویو استوری سریع توضیحات 11,250  تومان 10000/10 فعال
9150 ویو استوری (عربی) توضیحات 13,750  تومان 10000/10 فعال
9151 ویو استوری (آذربایجان + ترکیه) توضیحات 13,750  تومان 10000/10 فعال
8572 ویو استوری خارجی (کیفیت بالا) توضیحات 15,000  تومان 10000/10 فعال
9089 ویو + لایک استوری (کیفیت بالا) توضیحات 68,750  تومان 10000/10 فعال
9088 Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ دوم ) توضیحات 125,000  تومان 10000/100 فعال
استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9005 ویو استوری سرور 1 - 9,375  تومان 100000/10 فعال
9006 ویو استوری سرور قوی - 10,625  تومان 15000/10 11 دقیقه فعال
9007 لایک استوری - 68,750  تومان 15000/10 فعال
بازدید استوری تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8734 👀 ویو استوری تلگرام توضیحات 50,000  تومان 50000/10 فعال
8735 بازدید استوری تلگرام باکیفیت توضیحات 75,000  تومان 100000/10 فعال

© All rights reserved

Made with ❤ by YektaFollower

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد