استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8573 ویو استوری ارزان جدید توضیحات ۶,۸۷۵  تومان 10000/10 فعال
8572 ویو استوری خارجی (کیفیت بالا) توضیحات ۱۱,۱۲۵  تومان 10000/10 فعال
8571 ویو استوری همیشه پایدار توضیحات ۱۸,۷۵۰  تومان 10000/100 فعال
8574 کلیک لینک استوری توضیحات ۵۰,۰۰۰  تومان 250000/100 فعال
استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9005 ویو استوری سرور 1 - ۷,۳۷۵  تومان 100000/10 فعال
9006 ویو استوری سرور قوی - ۷,۵۰۰  تومان 15000/10 11 دقیقه فعال
9007 لایک استوری - ۵۰,۰۰۰  تومان 15000/10 فعال
بازدید استوری تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8736 بازدید استوری تلگرام ارزان توضیحات ۱۱,۲۵۰  تومان 10000/10 فعال
8734 👀 ویو استوری تلگرام توضیحات ۴۵,۷۵۰  تومان 100000/10 فعال
8735 بازدید استوری تلگرام باکیفیت توضیحات ۷۵,۰۰۰  تومان 100000/10 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد