ممبر کانال (ایرانی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8647 ممبر اد اجباری کانال تلگرام (هیدن) توضیحات 51,250  تومان 10000/2000 فعال
8645 ممبر فیک کانال تلگرام توضیحات 53,750  تومان 20000/2000 فعال
8649 ممبر اد اجباری خالص ویو دار توضیحات 57,500  تومان 30000/2000 فعال
8654 ممبر اد اجباری + ویو 10 پست آخر توضیحات 61,250  تومان 10000/2000 فعال
8652 ممبر ادد اجباری ( کانال زیر 200 کا ) توضیحات 68,750  تومان 10000/1000 فعال
8655 ممبر اد اجباری + ویو (10 پست آینده) + ری اکشن میکس مثبت تلگرام (10 پست آینده) توضیحات 93,750  تومان 30000/2000 فعال
8651 ممبر ادد اجباری (کانال زیر 300 کا) توضیحات 100,000  تومان 8000/1000 فعال
9074 ممبر آپلودر کانال تلگرام توضیحات 337,500  تومان 10000/1000 فعال
ممبر گروه (ایرانی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8657 افزودن اجباری ممبر واقعی گروه تلگرام پنلی [کیفیت عالی] توضیحات 75,000  تومان 3000/500 فعال
8659 ممبر واقعی و فعال گروه کیفیت بالا توضیحات 100,000  تومان 100000/2000 فعال
8662 ممبر ادلیست گروه ظرفیت بالا توضیحات 102,500  تومان 50000/2000 فعال
8661 ممبر فعال گروه تلگرام چت کن توضیحات 106,250  تومان 100000/1000 فعال
8658 ممبر گروه به گروه تلگرام (واقعی) توضیحات 312,500  تومان 5000/1000 فعال
9075 ممبر آپلودر گروه تلگرام توضیحات 337,500  تومان 10000/1000 فعال

© All rights reserved

Made with ❤ by YektaFollower

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد