خدمات لایکی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8877 لایک لایکی توضیحات ۱۰۰,۰۰۰  تومان 10000/10 فعال
8881 Reposts لایکی (باکیفیت) توضیحات ۱۳۷,۵۰۰  تومان 50000/5 فعال
8878 share لایکی توضیحات ۱۶۲,۵۰۰  تومان 10000/50 فعال
8880 فالوور لایکی (ارزان) توضیحات ۳۳۷,۵۰۰  تومان 10000/50 فعال
8876 فالوور لایکی توضیحات ۴۷۵,۰۰۰  تومان 50000/5 فعال
8879 کامنت رندم لایکی توضیحات ۵۰۰,۰۰۰  تومان 5000/5 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد