لایک اینستاگرام(قابل ثبت برای انواع پست ها)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9018 لایک سرور1 - ۲,۳۷۵  تومان 300000/10 12 دقیقه فعال
9019 لایک سرور2 - ۳,۵۰۰  تومان 300000/10 فعال
9020 لایک سرور3 - ۴,۱۲۵  تومان 250000/10 فعال
9022 لایک سرور زمرد - ۶,۸۷۵  تومان 300000/10 فعال
9023 لایک سرور قوی - ۱۵,۶۲۵  تومان 100000/100 فعال
9021 لایک میکس ایرانی - ۲۱,۲۵۰  تومان 50000/50 فعال
9024 لایک واقعی خارجی🆕 - ۲۲,۵۰۰  تومان 20000/10 فعال
9025 لایک ایرانی کم سرعت - ۵۰,۰۰۰  تومان 200000/50 فعال
9026 لایک واقعی ایرانی - ۴۳۷,۵۰۰  تومان 200000/30 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد