ویو توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8809 ویو ویدیو توئیتر ارزان توضیحات ۱۲۵  تومان 100000/1000 فعال
8810 ویو توییت توییتر + ایمپرشن (ارزان) توضیحات ۱,۲۵۰  تومان 100000/100 فعال
8811 ویو ویدیو توئیتر سریع توضیحات ۲,۵۰۰  تومان 500000/20 فعال
8812 ویو توییت توییتر + ایمپرشن + 50% لایک توضیحات ۲۱۲,۵۰۰  تومان 100000/100 فعال
8813 ویو توییت + ایمپرشن + ریتوییت توییتر توضیحات ۳۱۲,۵۰۰  تومان 100000/100 فعال
لایک توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8803 لایک واقعی توییتر (پیشنهادی) توضیحات ۲۷۵,۰۰۰  تومان 4000/20 فعال
8804 لایک واقعی توییتر (جبران ریزش 30 روزه) توضیحات ۴۳۷,۵۰۰  تومان 4000/20 فعال
8805 لایک واقعی توییتر + ایمپرشن توضیحات ۴۳۷,۵۰۰  تومان 4000/100 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد