ویو توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8811 ویو ویدیو توئیتر سریع توضیحات 3,750  تومان 500000/20 2 دقیقه فعال
8812 ویو توییت توییتر + ایمپرشن + 50% لایک توضیحات 212,500  تومان 100000/200 فعال
8813 ویو توییت + ایمپرشن + ریتوییت توییتر توضیحات 312,500  تومان 100000/200 فعال
لایک توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8803 لایک واقعی توییتر (پیشنهادی) توضیحات 312,500  تومان 4000/20 2 ساعت 29 دقیقه فعال
8804 لایک واقعی توییتر (جبران ریزش 30 روزه) توضیحات 437,500  تومان 4000/20 فعال
8805 لایک واقعی توییتر + ایمپرشن توضیحات 437,500  تومان 4000/100 فعال

© All rights reserved

Made with ❤ by YektaFollower

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد