خدمات اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8858 فالوور اسپاتیفای توضیحات ۲۲,۵۰۰  تومان 50000/100 فعال
8861 سیو اسپاتیفای (Trackو Album) توضیحات ۲۲,۵۰۰  تومان 100000/20 فعال
8857 اسپاتیفای plays توضیحات ۲۵,۰۰۰  تومان 1000000000/5000 فعال
8862 اسپاتیفای Plays (واقعی) توضیحات ۳۱,۲۵۰  تومان 100000/1000 فعال
8860 فالوور اسپاتیفای (باکیفیت) توضیحات ۴۱,۲۵۰  تومان 100000/20 فعال
8856 اسپاتیفای Playlist Plays توضیحات ۸۷,۵۰۰  تومان 1000000/1000 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد