کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9008 کامنت دلخواه سرور3 - ۳۱,۲۵۰  تومان 20000/10 فعال
9009 کامنت انگلیسی - ۶۲,۵۰۰  تومان 100000/5 فعال
9010 کامنت ایموجی سرور2 - ۶۲,۵۰۰  تومان 200/5 فعال
9011 کامنت دلخواه سرور2[سرعت متوسط] - ۶۸,۷۵۰  تومان 200/5 فعال
9012 کامنت دلخواه سرور1[پر سرعت] - ۱۲۵,۰۰۰  تومان 200/10 فعال
9013 کامنت ایموجی[توسط اکانت های ایرانی] - ۱۲۵,۰۰۰  تومان 1000/10 فعال
9014 کامنت دلخواه[توسط اکانت های ایرانی] - ۲۵۰,۰۰۰  تومان 1000/10 فعال
کامنت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8600 کامنت تبلیغاتی (محصولات فروشگاهی) توضیحات ۳۷,۵۰۰  تومان 80000/100 فعال
8606 کامنت تعریف و تمجید از پست توضیحات ۳۷,۵۰۰  تومان 80000/10 فعال
8603 کامنت تبریک تولد توضیحات ۴۱,۲۵۰  تومان 200/10 فعال
8601 کامنت با متن دلخواه توضیحات ۴۳,۷۵۰  تومان 10000/10 فعال
8604 کامنت تبریک عروسی توضیحات ۴۳,۷۵۰  تومان 200/10 فعال
8607 کامنت عرض تسلیت توضیحات ۴۳,۷۵۰  تومان 200/10 فعال
8608 کامنت تعریف از پست آهنگ توضیحات ۴۳,۷۵۰  تومان 100/10 فعال
9073 کامنت دلخواه ایرانی (واقعی و فعال) توضیحات ۶۲۵,۰۰۰  تومان 2000/5 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد