واچ تایم یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9078 واچ تایم یوتیوب (5 دقیقه ای) توضیحات ۶۱۲,۵۰۰  تومان 50000/100 فعال
8772 واچ تایم یوتیوب (15 دقیقه ای) توضیحات ۱,۰۶۲,۵۰۰  تومان 5000/1000 فعال
8773 واچ تایم یوتیوب ( 30 دقیقه ای ) توضیحات ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان 5000/100 فعال
8771 واچ تایم یوتیوب ( واقعی-ویدئو طولانی ) توضیحات ۸,۷۵۰,۰۰۰  تومان 1000/50 فعال
ویو لایو یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9079 ویو لایو یوتیوب (15 دقیقه ای) توضیحات ۱۲۵,۰۰۰  تومان 50000/50 فعال
9080 ویو لایو یوتیوب (30 دقیقه ای) توضیحات ۲۱۲,۵۰۰  تومان 50000/50 فعال
9081 ویو لایو یوتیوب (60 دقیقه ای) توضیحات ۴۲۵,۰۰۰  تومان 50000/50 فعال
ویو یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8778 ویو یوتیوب توضیحات ۴۳,۷۵۰  تومان 10000/100 فعال
8783 ویو یوتیوب کم ریزش (جبران ریزش 365 روزه) توضیحات ۷۵,۰۰۰  تومان 500000/100 فعال
8779 ویو ویدیو short یوتیوب توضیحات ۱۰۰,۰۰۰  تومان 100000/100 فعال
8780 ویو یوتیوب + 50% لایک (باکیفیت) توضیحات ۱۶۲,۵۰۰  تومان 10000/100 فعال
8781 ویو + 50% لایک + 10% کامنت ایموجی یوتیوب توضیحات ۱۸۷,۵۰۰  تومان 1000000/100 فعال
8782 ویو یوتیوب + 20% کامنت ایموجی توضیحات ۱۸۷,۵۰۰  تومان 1000000/100 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد