سایر خدمات توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8796 نظرسنجی (Poll Votes) توضیحات 12,500  تومان 10000/20 فعال
8799 کلیک لینک توییتر توضیحات 18,750  تومان 100000/100 فعال
8800 ایمپرشن توییتر توضیحات 28,750  تومان 10000/100 فعال
8797 شنونده Space توییتر (15 دقیقه) توضیحات 500,000  تومان 9999/100 فعال
8798 شنونده Space توییتر (30 دقیقه) توضیحات 937,500  تومان 9999/100 فعال

© All rights reserved

Made with ❤ by YektaFollower

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد