سایر خدمات توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8801 ایمپرشن توییتر (ارزان) توضیحات ۲,۵۰۰  تومان 10000000/1000 فعال
8796 نظرسنجی (Poll Votes) توضیحات ۱۲,۵۰۰  تومان 10000/20 فعال
8799 کلیک لینک توییتر توضیحات ۱۸,۷۵۰  تومان 100000/100 فعال
8800 ایمپرشن توییتر توضیحات ۲۲,۵۰۰  تومان 10000/100 فعال
8797 شنونده Space توییتر (15 دقیقه) توضیحات ۵۳۷,۵۰۰  تومان 10000/100 فعال
8798 شنونده Space توییتر (30 دقیقه) توضیحات ۱,۰۸۷,۵۰۰  تومان 10000/100 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد