ویو (IGTV / Reels/ Video)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9148 ویو اینستاگرام (ایرانی) توضیحات 5,000  تومان 150000/100 فعال
ریلز (Reels)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8635 لایک reels ارزان توضیحات 5,625  تومان 100000/10 فعال
8634 لایک پرسرعت (ارزان) (پیشنهادی) توضیحات 6,250  تومان 50000/100 فعال
9129 نظرسنجی ریلز (Reels Quiz Voting) توضیحات 375,000  تومان 10000/10 فعال

© All rights reserved

Made with ❤ by YektaFollower

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد