ویو (IGTV / Reels/ Video)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8567 ویو ویدیو (کیفیت خوب) توضیحات ۶,۸۷۵  تومان 25000/1000 فعال
8570 ویو ویدیو + 50 درصد لایک توضیحات ۷,۵۰۰  تومان 1000000/1000 فعال
8566 ویو ویدیو (با کیفیت) توضیحات ۴۳,۷۵۰  تومان 100000/100 فعال
ریلز (Reels)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8635 لایک reels ارزان توضیحات ۵,۶۲۵  تومان 100000/10 فعال
8634 لایک پرسرعت (ارزان) (پیشنهادی) توضیحات ۶,۸۷۵  تومان 50000/100 فعال
8636 اشتراک گذاری ریلز اینستاگرام توضیحات ۲۸,۷۵۰  تومان 1000000/100 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد