سرویس ها

فالوور ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
7915 فالوور ایرانی - هندی (آپدیت) توضیحات 28,750  تومان 5000/100 7 ساعت 24 دقیقه فعال
7918 فالوور ایرانی (آلفا) توضیحات 31,250  تومان 700000/100 فعال
7921 فالوور اختصاصی (پیشنهادی) توضیحات 47,500  تومان 100000/100 فعال
7916 فالوور ایرانی متا (ارتقا کیفیت) توضیحات 48,750  تومان 15000/100 فعال
7909 فالوور ایرانی نامبر وان (آپدیت جدید) توضیحات 51,250  تومان 100000/100 فعال
7917 فالوور ایرانی کیفیت متوسط توضیحات 62,500  تومان 10000/100 فعال
7911 فالوور اینستاگرام ایرانی توضیحات 100,000  تومان 3000/100 فعال
7912 فالوور ویژه ایرانی + 20% هدیه توضیحات 100,000  تومان 3000/200 فعال
7905 فالوور 50% ایرانی توضیحات 112,500  تومان 15000/100 فعال
7925 فالوور ایرانی + 50% ویو استوری توضیحات 125,000  تومان 10000/100 فعال
7920 فالوور ایرانی فوق کیفیت توضیحات 150,000  تومان 5000/100 فعال
8469 فالوور میکس عربی + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 175,000  تومان 10000/100 فعال
7907 فالوور ایرانی کیفیت عالی توضیحات 200,000  تومان 10000/100 فعال
7926 فالوور ایرانی (پرو مکس) توضیحات 312,500  تومان 10000/100 فعال
7910 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب حدودا 1 کا ) توضیحات 462,500  تومان 1000/1000 فعال
7913 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب 2 الی 3 کا) توضیحات 675,000  تومان 1000/1000 فعال
7922 فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 3 ساعته) توضیحات 937,500  تومان 1000/1000 فعال
بازدید(ویو) IGTV و معمولی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8462 ویو فیلم سرور2 - 3,750  تومان 100000000/100 8 دقیقه فعال
ویژه (ظرفیت بالا)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8470 پیج اینستاگرام (ایرانی) توضیحات 75,000  تومان 100000/5000 فعال
کامنت تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8481 کامنت رندوم تلگرام (ایرانی-عربی) توضیحات 187,500  تومان 5000/10 فعال
بازدید(ویو) REELS
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8463 ویو ریلز سرور اضطراری[استارت 2 دقیقه الی 1 ساعت]{2000تومان} - 3,125  تومان 10000000/100 8 دقیقه فعال
فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8402 فالوور سرور اضطراری[پر سرعت] - 35,000  تومان 300000/10 فعال
8467 فالوور سرور2 [کم ریزش] - 40,000  تومان 500000/10 فعال
8403 فالوور سرور3 [کم ریزش][365 روز جبران ریزش] - 41,250  تومان 1000000/50 فعال
8404 فالوور سرور51 [کم ریزش][365 روز جبران ریزش] - 43,750  تومان 1000000/50 فعال
8405 فالوور ایرانی سرور پاور[30 روز جبران ریزش] - 212,500  تومان 50000/100 فعال
آمار اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8406 سیو پست - 5,625  تومان 30000/50 36 دقیقه فعال
8407 ریچ+ایمپرشن پست - 7,500  تومان 200000/50 10 دقیقه فعال
8408 پروفایل ویزیت+ایمپرشن پست - 10,000  تومان 5000000/100 1 دقیقه فعال
8409 اشتراک گذاری پست - 22,500  تومان 1000000/100 43 دقیقه فعال
استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8410 ویو استوری سرور قوی - 7,375  تومان 15000/10 8 دقیقه فعال
8411 لایک استوری - 50,000  تومان 15000/10 فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8413 کامنت انگلیسی - 62,500  تومان 200000/5 فعال
8415 کامنت دلخواه سرور2[سرعت متوسط] - 68,750  تومان 200/5 فعال
8414 کامنت ایموجی سرور2 - 87,500  تومان 10000/10 فعال
8416 کامنت دلخواه سرور1[پر سرعت] - 125,000  تومان 200/10 فعال
8417 کامنت ایموجی[توسط اکانت های ایرانی] - 125,000  تومان 1000/10 9 ساعت 53 دقیقه فعال
8418 کامنت دلخواه[توسط اکانت های ایرانی] - 250,000  تومان 1000/10 11 ساعت 41 دقیقه فعال
فالوور خارجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
7929 فالوور میکس خارجی و ایرانی (توربو) توضیحات 31,250  تومان 500000/100 10 ساعت 47 دقیقه فعال
7932 فالوور خارجی ارزان توضیحات 31,250  تومان 50000/100 فعال
7933 فالوور خارجی + جبران ریزش ۳۰ روزه توضیحات 37,500  تومان 500000/100 فعال
7927 فالوور خارجی (ظرفیت بالا) توضیحات 41,250  تومان 1000000/1000 فعال
7928 فالوور با کیفیت خارجی + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 50,000  تومان 30000/10 فعال
7934 فالوور باکیفیت سریع + جبران ریزش 365 روزه توضیحات 56,250  تومان 1000000/10 فعال
7936 فالوور با کیفیت خارجی + جبران ریزش یک ساله توضیحات 56,250  تومان 500000/50 فعال
7935 فالوور میکس موشکی توضیحات 75,000  تومان 100000/100 فعال
7930 فالوور ایرانی + لایک 10 پست آخر + ویو استوری توضیحات 87,500  تومان 10000/400 فعال
لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8419 ویو لایو به مدت 15 دقیقه - 162,500  تومان 20000/10 فعال
8420 ویو لایو به مدت 30 دقیقه - 275,000  تومان 20000/10 فعال
8421 ویو لایو به مدت 60 دقیقه - 437,500  تومان 20000/10 فعال
لایک اینستاگرام(قابل ثبت برای انواع پست ها)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8422 لایک سرور1 - 2,375  تومان 300000/10 20 دقیقه فعال
8423 لایک سرور2 - 3,500  تومان 300000/10 فعال
8424 لایک سرور3 - 4,125  تومان 150000/10 فعال
8425 لایک میکس ایرانی - 6,500  تومان 50000/50 فعال
8426 لایک سرور زمرد - 6,875  تومان 300000/10 فعال
8427 لایک سرور قوی - 15,625  تومان 100000/100 فعال
8472 لایک واقعی خارجی🆕 - 22,500  تومان 20000/10 فعال
8428 پاور لایک ایرانی - 56,250  تومان 200000/50 فعال
8429 لایک واقعی ایرانی - 437,500  تومان 200000/30 فعال
لایک ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
7940 لایک ایرانی + 35% هدیه توضیحات 4,375  تومان 30000/100 27 دقیقه فعال
7943 لایک میکس ماتریکس (تا 20% هدیه) توضیحات 5,125  تومان 10000/100 فعال
7946 لایک ایرانی ریزش کم (جدید) توضیحات 5,250  تومان 10000/100 فعال
7942 لایک ایرانی الماس (تا 35% هدیه) توضیحات 6,250  تومان 50000/100 فعال
7944 لایک میکس ایرانی توضیحات 6,375  تومان 50000/100 فعال
7939 لایک میکس کریستال توضیحات 7,250  تومان 100000/100 فعال
7947 لایک 40% ایرانی جدید توضیحات 12,500  تومان 10000/100 فعال
7941 لایک vip ایرانی مناسب اکسپلور توضیحات 16,250  تومان 10000/100 2 ساعت 19 دقیقه فعال
7948 لایک ایرانی کیفیت خوب توضیحات 17,500  تومان 5000/100 فعال
7937 لایک ایرانی با کیفیت (آپدیت جدید) توضیحات 18,750  تومان 2000/100 فعال
7945 لايک ایرانی (سرور آتش) توضیحات 20,000  تومان 20000/10 فعال
7956 لایک 90% ایرانی توضیحات 25,000  تومان 10000/100 فعال
7954 لایک ایرانی + 25% کامنت رندوم ایرانی توضیحات 31,250  تومان 10000/200 فعال
7955 لايک ایرانی + 50% سیو + 50% شیر توضیحات 50,000  تومان 20000/200 فعال
7952 لایک ایرانی (سرویس جدید) توضیحات 51,250  تومان 20000/50 فعال
7949 لایک ایرانی دارای پروفایل و پست توضیحات 57,500  تومان 25000/50 فعال
7938 لایک ایرانی 100% پروفایل دار توضیحات 62,500  تومان 20000/50 فعال
7950 لایک خانم ایرانی دارای پروفایل و پست توضیحات 68,750  تومان 15000/50 فعال
7951 لایک مرد ایرانی دارای پروفایل و پست توضیحات 75,000  تومان 15000/50 فعال
7953 لایک ایرانی 100% (جبران ریزش 60روزه) توضیحات 75,000  تومان 50000/100 فعال
خدمات روبیکا و روبینو و ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8433 بازدید ایرانی پست روبینو - 3,750  تومان 50000/100 فعال
8435 سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 1 پست آخر - 6,250  تومان 50000/25 فعال
8432 لایک ایرانی پست روبینو - 7,500  تومان 500000/100 فعال
8436 سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 5 پست آخر - 8,750  تومان 50000/25 فعال
8437 سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 10 پست آخر - 12,500  تومان 50000/25 فعال
8438 سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 20 پست آخر - 17,500  تومان 50000/25 فعال
8473 فالوور ایرانی روبینو سرور2 - 25,000  تومان 20000/100 فعال
8431 فالوور ایرانی روبینو سرور2 - 36,250  تومان 10000/25 فعال
8434 ممبر ایرانی کانال روبیکا - 81,250  تومان 10000/50 فعال
خدمات تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8445 بازدید پست کانال ارزان - 62  تومان 50000000/100 فعال
8446 بازدید پست کانال سرور قوی - 350  تومان 1000000000/100 فعال
8447 ری اکشن😁+ویو پست کانال - 2,500  تومان 1000000/10 فعال
8448 ری اکشن😱+ویو پست کانال - 2,500  تومان 1000000/10 فعال
8449 ری اکشن🤩+ویو پست کانال - 2,500  تومان 1000000/10 فعال
8450 ری اکشن🔥+ویو پست کانال - 2,500  تومان 1000000/10 فعال
8451 ری اکشن🎉+ویو پست کانال - 2,500  تومان 1000000/10 فعال
8452 ری اکشن❤️+ویو پست کانال - 2,500  تومان 1000000/10 فعال
8453 ری اکشن👍+ویو پست کانال - 2,500  تومان 1000000/10 فعال
8454 ری اکشن های مثبت👍❤️🔥🎉😁+ویو پست کانال - 2,500  تومان 1000000/50 فعال
8455 ری اکشن های منفی👎😱💩😢🤮+ویو پست کانال - 2,500  تومان 1000000/50 فعال
8444 ممبر ایرانی واقعی کانال و گروه[هیدن][استارت دستی] - 35,000  تومان 80000/1000 فعال
ویو (IGTV / Reels/ Video)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8480 ویو ویدیو ارزان (جدید) توضیحات 2,500  تومان 499999/100 فعال
7963 ویو ویدیو ارزان توضیحات 3,250  تومان 1000000/100 فعال
7964 ویو ویدیو نیترو (جدید) توضیحات 3,750  تومان 1000000/100 فعال
7961 ویو ویدیو (کیفیت خوب) توضیحات 5,000  تومان 25000/1000 فعال
7957 ویو ویدیو (جدید و اضطراری) توضیحات 6,250  تومان 1000000/100 فعال
7966 ویو ویدیو + 50 درصد لایک توضیحات 6,250  تومان 1000000/1000 فعال
7958 ویو ویدیو (جدید) توضیحات 10,000  تومان 500000/100 فعال
7960 ویو ویدیو (همه لینک ها) توضیحات 18,750  تومان 100000/100 فعال
7959 ویو ویدیو (با کیفیت) توضیحات 37,500  تومان 100000/100 فعال
7967 ویو ویدیو + 50% لایک + 20% کامنت رندوم ایرانی توضیحات 62,500  تومان 1000000/1000 فعال
خدمات تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8460 ویو تیک تاک - 1,250  تومان 1000000/50 فعال
8459 لایک بدون ریزش تیک تاک - 56,250  تومان 1000000/20 فعال
8458 فالوور تیک تاک - 100,000  تومان 10000/100 فعال
استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
7970 ویو استوری ارزان جدید توضیحات 10,000  تومان 10000/10 فعال
7969 ویو استوری خارجی (کیفیت بالا) توضیحات 10,625  تومان 10000/10 فعال
7968 ویو استوری همیشه پایدار توضیحات 16,250  تومان 10000/100 فعال
7971 کلیک لینک استوری توضیحات 47,500  تومان 250000/100 فعال
سرور های ارزان
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8461 لایک خارجی - 1,500  تومان 300000/10 فعال
لایو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
7976 بازدید لایو ( 15 دقیقه) توضیحات 37,500  تومان 10000/10 فعال
7977 بازدید لایو ارزان + لایک ( 30 دقیقه) توضیحات 75,000  تومان 10000/10 فعال
7975 بازدید لایو + لایک ( 15 دقیقه) توضیحات 98,125  تومان 5000/100 فعال
7978 بازدید لایو ارزان + لایک ( 60 دقیقه) توضیحات 150,000  تومان 10000/10 فعال
7973 بازدید لایو + لایک ( 30 دقیقه) توضیحات 325,000  تومان 10000/100 فعال
7972 لایو 30 دقیقه + لایک قلبی + کامنت ایموجی توضیحات 500,000  تومان 2000/20 فعال
7974 بازدید لایو + لایک ( 60 دقیقه) توضیحات 525,000  تومان 10000/100 فعال
سایر سرویس ها
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
7979 ایمپریشن اینستاگرام (ارزان) توضیحات 1,875  تومان 10000/100 فعال
7980 سیو پست اینستاگرام خارجی توضیحات 6,250  تومان 5000/100 فعال
7982 ریچ + ایمپریشن (جدید) توضیحات 10,000  تومان 100000/10 فعال
7983 اشتراک گذاری ریلز اینستاگرام توضیحات 25,000  تومان 1000000/100 فعال
7981 ویو هایلایت اینستاگرام توضیحات 125,000  تومان 10000/20 فعال
7984 ممبر کانال اینستاگرام توضیحات 1,000,000  تومان 1000/50 فعال
سرویس های اکسپلور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
7989 Impressions + Reach توضیحات 4,375  تومان 500000/100 فعال
7985 Impressions + Reach + Profile Visit توضیحات 6,250  تومان 1000000/100 فعال
7987 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات 6,375  تومان 10000/100 فعال
7986 Impressions [From HOME + LOCATION + PROFILE] توضیحات 8,125  تومان 2000000/100 فعال
7990 Profile Visit توضیحات 11,250  تومان 500000/100 فعال
7988 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات 16,250  تومان 50000/100 فعال
کامنت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
7996 کامنت ایرانی رندوم توضیحات 22,500  تومان 10000/10 فعال
7992 کامنت با متن دلخواه توضیحات 36,250  تومان 5000/10 فعال
7991 کامنت تبلیغاتی (محصولات فروشگاهی) توضیحات 37,500  تومان 80000/100 فعال
7999 کامنت تعریف و تمجید از پست توضیحات 37,500  تومان 80000/10 فعال
7995 کامنت تبریک تولد توضیحات 40,750  تومان 200/10 فعال
7997 کامنت تبریک عروسی توضیحات 40,750  تومان 200/10 فعال
8000 کامنت عرض تسلیت توضیحات 40,750  تومان 200/10 فعال
8001 کامنت تعریف از پست آهنگ توضیحات 40,750  تومان 100/10 فعال
7993 مجموعه کامنت تعریف از پست علمی توضیحات 150,000  تومان 1000/10 فعال
7998 کامنت تعریف و تمجید از شخص توضیحات 162,500  تومان 1000/5 فعال
7994 کامنت رندم ایرانی توضیحات 175,000  تومان 1000/5 فعال
8003 کامنت ایرانی ایموجی (واقعی و فعال) توضیحات 187,500  تومان 1000/5 فعال
8005 کامنت رندم ایرانی (پیشنهادی) توضیحات 200,000  تومان 20000/5 فعال
8002 کامنت دلخواه ایرانی (واقعی و فعال) توضیحات 375,000  تومان 1000/10 فعال
لایک خارجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8010 لایک خارجی ارزان توضیحات 3,500  تومان 200000/10 فعال
8013 لایک میکس نیترو (تا 20% هدیه) توضیحات 4,000  تومان 100000/100 فعال
8011 لایک میکس توربو توضیحات 4,375  تومان 50000/10 فعال
8017 لایک reels ارزان توضیحات 4,625  تومان 100000/10 فعال
8006 لایک خارجی خانم توضیحات 5,125  تومان 30000/10 فعال
8016 لایک پرسرعت (ارزان) (پیشنهادی) توضیحات 5,875  تومان 50000/100 فعال
8008 لایک باکیفیت خارجی توضیحات 6,250  تومان 10000/20 فعال
8007 لایک ارزان قیمت کیفیت مناسب توضیحات 7,500  تومان 5000/50 فعال
8018 لایک reels باکیفیت توضیحات 8,250  تومان 50000/10 فعال
8015 لایک باکیفیت (جبران ریزش دار) توضیحات 9,375  تومان 100000/10 فعال
8014 لایک خارجی سریع و ارزان توضیحات 12,500  تومان 20000/10 فعال
8012 لایک reels اینستاگرام توضیحات 17,500  تومان 10000/100 فعال
8009 لایک ترکیه ای + افزایش همه آمار توضیحات 37,500  تومان 10000/100 فعال
اختصاصی پنل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8023 ویو اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 15,000  تومان 100000/1000 فعال
8024 لایک میکس ایرانی اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 16,250  تومان 5000/1000 فعال
8020 پکیج برنزی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 68,750  تومان 1000/1000 فعال
8021 پکیج نقره ای (فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 106,250  تومان 1000/1000 فعال
8022 پکیج طلایی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 150,000  تومان 1000/1000 فعال
8019 پکیج زمرد اختصاصی پنل توضیحات 312,500  تومان 1000/1000 فعال
ارزانترین های پنل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8030 ❤️ لایک خارجی (موقتی) توضیحات 1,250  تومان 5000/10 فعال
8027 ❤️ لایک خارجی فوق ارزان توضیحات 2,000  تومان 5000/10 فعال
8028 ❤️ لایک اینستاگرام (ویژه) توضیحات 2,500  تومان 5000/20 فعال
8025 ❤️ لایک ارزان و با کیفیت توضیحات 3,000  تومان 2000/10 فعال
8031 ویو ویدیو (فوق ارزان) توضیحات 3,750  تومان 5000/100 فعال
8026 👀 ایمپریشن [EXPLORE - HOME - LOCATION] توضیحات 6,250  تومان 2000000/100 فعال
8465 👥 فالوور خارجی فوق ارزان توضیحات 17,500  تومان 1000/20 فعال
8029 👥 فالوور خارجی ارزان جدید توضیحات 18,750  تومان 10000/10 فعال
ویژه (ظرفیت بالا)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8032 فالوور میکس (پیشنهادی) توضیحات 36,250  تومان 500000/100 فعال
ممبر کانال (ایرانی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8035 ممبر فیک کانال تلگرام توضیحات 43,750  تومان 20000/1000 فعال
8039 ممبر فیک ارزان توضیحات 43,750  تومان 5000/1000 فعال
8037 ممبر اد اجباری کانال تلگرام (هیدن) توضیحات 50,000  تومان 10000/1000 فعال
8038 ممبر اد اجباری خالص ویو دار توضیحات 50,000  تومان 10000/1000 فعال
8044 ممبر اد اجباری + ویو 10 پست آخر توضیحات 56,250  تومان 10000/1000 فعال
8036 ممبر فیک تلگرام توضیحات 62,500  تومان 15000/1000 فعال
8041 ممبر ادد اجباری ( کانال زیر 200 کا ) توضیحات 68,750  تومان 10000/1000 فعال
8042 ممبر کم ریزش تلگرام توضیحات 87,500  تومان 450000/500 فعال
8045 ممبر اد اجباری + ویو (10 پست آینده) + ری اکشن میکس مثبت تلگرام (10 پست آینده) توضیحات 87,500  تومان 10000/1000 فعال
8040 ممبر ادد اجباری (کانال زیر 300 کا) توضیحات 100,000  تومان 80000/500 فعال
8046 ممبر پریمیوم ایرانی توضیحات 1,875,000  تومان 500/50 فعال
8471 ممبر پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته) توضیحات 3,375,000  تومان 1000/1000 فعال
8043 ممبر پریمیوم ایرانی (واقعی) توضیحات 10,625,000  تومان 13/5 فعال
ممبر گروه (ایرانی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8047 ممبر هیدن گروه تلگرام (پنلی) توضیحات 52,500  تومان 30000/1000 فعال
8052 ممبر فعال گروه تلگرام چت کن توضیحات 62,500  تومان 100000/1000 فعال
8048 افزودن اجباری ممبر واقعی گروه تلگرام پنلی [کیفیت عالی] توضیحات 68,750  تومان 50000/1000 فعال
8051 ممبر گروه کم ریزش تلگرام توضیحات 68,750  تومان 400000/500 فعال
8050 ممبر واقعی و فعال گروه کیفیت بالا توضیحات 68,750  تومان 50000/1000 فعال
8053 ممبر ادلیست گروه ظرفیت بالا توضیحات 75,000  تومان 200000/1000 فعال
8049 ممبر گروه به گروه تلگرام (واقعی) توضیحات 137,500  تومان 20000/1000 فعال
بازدید پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8086 بازدید تک پست تلگرام (ارزان) توضیحات 125  تومان 80000/1000 فعال
8075 بازدید تک پست تلگرام (کیفیت مناسب) توضیحات 250  تومان 10000/100 فعال
8062 بازدید تک پست تلگرام (قابلیت بازدید برای پست فورواردی ) توضیحات 562  تومان 99999/100 فعال
8073 بازدید تک پست تلگرام کیفیت بالا توضیحات 625  تومان 500000/10 فعال
8076 بازدید 5 پست آخر تلگرام توضیحات 1,500  تومان 1000000/10 فعال
8077 بازدید 10 پست آخر تلگرام توضیحات 2,000  تومان 50000/100 فعال
8069 بازدید 5 پست تلگرام کیفیت بالا (پشنهادی) توضیحات 2,000  تومان 300000/100 فعال
8063 بازدید 5 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی) توضیحات 2,500  تومان 200000/100 فعال
8078 بازدید 20 پست آخر تلگرام توضیحات 2,500  تومان 20000/10 فعال
8054 بازدید ۵ پست تلگرام (آینده) توضیحات 3,125  تومان 2000000/100 فعال
8058 ویو 5 پست تلگرام (آینده) توضیحات 3,125  تومان 500000/100 فعال
8079 بازدید 50 پست آخر تلگرام توضیحات 3,375  تومان 20000/10 فعال
8057 ویو 10 پست تلگرام (آینده) توضیحات 3,750  تومان 500000/100 فعال
8060 بازدید 20 پست تلگرام توضیحات 3,750  تومان 100000/100 فعال
8070 بازدید 10 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 4,125  تومان 300000/100 فعال
8088 بازدید تک پست تلگرام (هر دقیقه 50 بازدید) توضیحات 4,375  تومان 250000/250 فعال
8087 بازدید تک پست تلگرام (هر دقیقه 30 بازدید) توضیحات 4,375  تومان 250000/30 فعال
8085 بازدید تک پست تلگرام (سرعت طبیعی) توضیحات 4,375  تومان 250000/30 فعال
8064 بازدید 10 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 5,000  تومان 200000/100 فعال
8092 بازدید تک پست تلگرام + 20% ری اکشن میکس مثبت توضیحات 6,250  تومان 80000/1000 فعال
8067 بازدید 10 پست تلگرام (آینده) توضیحات 6,250  تومان 2000000/100 فعال
8080 بازدید 100 پست آخر تلگرام توضیحات 8,125  تومان 20000/10 فعال
8065 بازدید 20 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 9,375  تومان 200000/100 فعال
8061 بازدید 100 پست تلگرام توضیحات 13,750  تومان 15000/500 فعال
8068 بازدید 30 پست تلگرام (آینده) توضیحات 13,750  تومان 2000000/100 فعال
8072 بازدید 20 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 15,000  تومان 300000/100 فعال
8081 بازدید 200 پست آخر تلگرام توضیحات 16,250  تومان 20000/10 فعال
8066 بازدید 50 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 22,500  تومان 100000/100 فعال
8091 بازدید پست تلگرام + ری اکشن مثبت توسط کاربران پریمیوم (10 پست آینده) توضیحات 25,000  تومان 500/100 فعال
8089 بازدید 10 پست آینده تلگرام + 35% ری اکشن میکس مثبت توضیحات 25,000  تومان 50000/500 فعال
8074 بازدید 50 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 30,000  تومان 300000/1000 فعال
8082 بازدید 500 پست آخر تلگرام توضیحات 31,250  تومان 20000/10 فعال
8056 ویو 50 پست تلگرام (آینده) توضیحات 32,500  تومان 500000/1000 فعال
8083 بازدید 750 پست آخر تلگرام توضیحات 42,500  تومان 20000/10 فعال
8071 بازدید 200 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 43,750  تومان 300000/10 فعال
8084 بازدید 1000 پست آخر تلگرام توضیحات 56,250  تومان 20000/10 فعال
8055 ویو 100 پست تلگرام (آینده) توضیحات 62,500  تومان 100000/100 فعال
8059 ویو 250 پست تلگرام (آینده) توضیحات 125,000  تومان 250000/100 فعال
8090 بازدید پست تلگرام+ ری اکشن مثبت توسط کاربران پریمیوم توضیحات 625,000  تومان 500/100 فعال
ممبر کانال (خارجی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8102 ممبر کانال (ارزان و سریع) توضیحات 33,750  تومان 10000/100 فعال
8100 ممبر کانال ارزان توضیحات 38,750  تومان 15000/100 فعال
8095 ممبر کانال کیفیت مناسب توضیحات 50,000  تومان 5000/500 فعال
8093 ممبر خارجی (سرعت بالا) توضیحات 60,000  تومان 30000/500 فعال
8094 ممبر میکس خارجی (پرسرعت) توضیحات 62,500  تومان 35000/500 فعال
8098 ممبر خارجی جدید (کم ریزش) توضیحات 70,875  تومان 10000/500 فعال
8099 ممبر کیفیت بالای خارجی توضیحات 81,250  تومان 80000/500 فعال
8096 ممبر خارجی (کیفیت بالا) توضیحات 85,000  تومان 100000/500 فعال
8097 ممبر خارجی (بدون ریزش) توضیحات 112,500  تومان 60000/500 فعال
8101 ممبر پریمیوم خارجی توضیحات 1,875,000  تومان 1000/50 فعال
ممبر گروه (خارجی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8106 ممبر گروه کیفیت مناسب توضیحات 50,000  تومان 50000/500 فعال
8103 ممبر گروه خارجی (ارسال آنی) توضیحات 87,500  تومان 15000/10 فعال
8105 ممبر باکیفیت خارجی توضیحات 87,500  تومان 30000/500 فعال
8104 ممبر واقعی خارجی (کم ریزش) توضیحات 150,000  تومان 40000/100 فعال
ری اکشن پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8113 Reaction (😢) + ویو پست تلگرام توضیحات 750  تومان 1000000/15 فعال
8107 Reaction (🤮) + ویو پست تلگرام توضیحات 750  تومان 1000000/15 فعال
8118 Reaction (💩)+ ویو پست تلگرام توضیحات 750  تومان 1000000/15 فعال
8120 Reaction (😱) + ویو پست تلگرام توضیحات 1,250  تومان 1000000/15 فعال
8119 Reaction (🤬) توضیحات 1,250  تومان 50000/10 فعال
8108 ری اکشن میکس منفی ( 👎 😱 💩 😢 🤮 ) + ویو پست توضیحات 1,500  تومان 1000000/50 فعال
8109 Reaction (👍)+ ویو پست تلگرام توضیحات 2,500  تومان 10000/10 فعال
8124 ری اکشن میکس مثبت ( 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁 ) + ویو پست (کیفیت بالا) توضیحات 2,500  تومان 10000/50 فعال
8117 Reaction (😁) + ویو پست توضیحات 3,750  تومان 40000/10 فعال
8116 Reaction (❤️) + ویو پست تلگرام توضیحات 3,750  تومان 39999/10 فعال
8115 Reaction (👎) + ویو پست تلگرام توضیحات 3,750  تومان 10000/11 فعال
8114 Reaction (🔥) + ویو پست تلگرام توضیحات 3,750  تومان 40000/10 فعال
8111 Reaction (🎉) + ویو پست تلگرام توضیحات 3,750  تومان 40000/10 فعال
8123 Reaction (👍) + ویو پست تلگرام (کیفیت بالا) توضیحات 6,000  تومان 50000/10 فعال
8125 Reaction (👎) + ویو پست تلگرام (کیفیت بالا) توضیحات 6,000  تومان 50000/10 فعال
8126 Reaction (❤️) + ویو پست تلگرام (کیفیت بالا) توضیحات 6,000  تومان 50000/10 فعال
8112 ری اکشن میکس مثبت ( 👍 ❤️ 🔥 🎉 👏) (10 پست آینده) توضیحات 37,500  تومان 100000/20 فعال
8110 ری اکشن میکس منفی ( 👎 😱 💩 😢 🤮 ) (10 پست آینده ) توضیحات 37,500  تومان 500000/20 فعال
8127 Reaction (👍)+ ویو پست تلگرام توضیحات 45,000  تومان 19998/20 فعال
8121 ری اکشن میکس منفی ( 👎 😱 💩 😢 🤮 ) (50 پست آینده) توضیحات 187,500  تومان 100000/20 فعال
8122 ری اکشن میکس مثبت ( 👍 ❤️ 🔥 🎉 👏 ) (50 پست آینده) توضیحات 187,500  تومان 100000/20 فعال
ارزانترین های تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8128 بازدید تک پست تلگرام توضیحات 125  تومان 1000000/100 فعال
8129 بازدید تک پست فوق ارزان تلگرام توضیحات 250  تومان 50000/100 فعال
رای پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8130 رای پست تلگرام توضیحات 31,250  تومان 10000/10 فعال
ری اکشن پریمیوم پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8144 Reaction (🤡) + ویو پست تلگرام توضیحات 750  تومان 100000/10 فعال
8135 Reaction (💋) + ویو پست تلگرام توضیحات 750  تومان 100000/10 فعال
8136 Reaction (💔) + ویو پست تلگرام توضیحات 750  تومان 100000/10 فعال
8138 Reaction (😍) + ویو پست تلگرام توضیحات 750  تومان 1000000/15 فعال
8143 Reaction (🕊) + ویو پست تلگرام توضیحات 750  تومان 100000/10 فعال
8151 Reaction ( 😴 ) + ویو پست تلگرام توضیحات 1,000  تومان 100000/10 فعال
8150 Reaction ( 👀 ) + ویو پست تلگرام توضیحات 1,000  تومان 100000/10 فعال
8149 Reaction ( 🌚 ) + ویو پست تلگرام توضیحات 1,000  تومان 100000/10 فعال
8148 Reaction ( 🖕 ) + ویو پست تلگرام توضیحات 1,000  تومان 100000/10 فعال
8147 Reaction ( 🍌 ) + ویو پست تلگرام توضیحات 1,000  تومان 100000/10 فعال
8146 Reaction (⚡️ ) + ویو پست تلگرام توضیحات 1,000  تومان 100000/10 فعال
8145 Reaction (🍓) + ویو پست تلگرام توضیحات 1,000  تومان 100000/10 فعال
8142 Reaction (🐳) + ویو پست تلگرام توضیحات 1,000  تومان 100000/10 فعال
8141 Reaction (😈) + ویو پست تلگرام توضیحات 1,000  تومان 100000/10 فعال
8140 Reaction (🥴) + ویو پست تلگرام توضیحات 1,000  تومان 100000/10 فعال
8139 Reaction (😭) + ویو پست تلگرام توضیحات 1,000  تومان 100000/10 فعال
8137 Reaction (😐) + ویو پست تلگرام توضیحات 1,000  تومان 100000/10 فعال
8132 ری اکشن میکس منفی ( 🥱🥴🌚🍌💔🤨😐😈 ) + ویو پست توضیحات 1,250  تومان 100000/10 فعال
8131 ری اکشن میکس مثبت ( 💯😍❤️‍🔥🤡🕊🐳 ) + ویو پست توضیحات 1,250  تومان 100000/10 فعال
8134 Reaction (❤️‍🔥) + ویو پست تلگرام توضیحات 2,125  تومان 1000000/15 فعال
بازدید استوری تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8154 بازدید استوری تلگرام ارزان توضیحات 11,250  تومان 10000/10 فعال
8152 👀 ویو استوری تلگرام توضیحات 43,750  تومان 100000/10 فعال
8153 بازدید استوری تلگرام باکیفیت توضیحات 65,000  تومان 100000/10 فعال
بوست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8466 بوست کانال تلگرام توسط کاربران پریمیوم (1 روزه) توضیحات 5,500,000  تومان 30000/10 فعال
8157 بوست کانال تلگرام توسط کاربران پریمیوم (7 روزه) توضیحات 13,750,000  تومان 50/5 فعال
8155 بوست کانال تلگرام توسط کاربران پریمیوم توضیحات 56,250,000  تومان 1000/10 فعال
8156 بوست کانال تلگرام توسط کاربران پریمیوم (ارزان-24 ساعته) توضیحات 100,000,000  تومان 20/1 فعال
خدمات فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8160 لایک پست فیسبوک توضیحات 31,250  تومان 5000/100 فعال
8158 لایک سریع پست فیسبوک توضیحات 50,000  تومان 50000/50 فعال
8164 فالوور پروفایل / پیج فیسبوک (30روز جبران ریزش) توضیحات 62,500  تومان 100000/100 فعال
8162 فالوور پیج فیسبوک (Classic) (30روز جبران ریزش) توضیحات 100,000  تومان 1000000/500 فعال
8163 لایک + فالوور پیج فیسبوک توضیحات 150,000  تومان 50000/100 فعال
8159 فالوور پروفایل فیسبوک توضیحات 162,500  تومان 2000/100 فعال
8165 لایک پیج فیسبوک توضیحات 225,000  تومان 200000/50 فعال
8161 فالوور پروفایل فیسبوک (جبران ریزش 30 روز) توضیحات 1,625,000  تومان 1000/25 فعال
ری اکشن پست فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8166 ری اکشن [LOVE ❤️] پست فیسبوک توضیحات 41,250  تومان 10000/100 فعال
8167 ری اکشن [HaHa 😂] پست فیسبوک توضیحات 41,250  تومان 10000/100 فعال
8168 ری اکشن [😘] پست فیسبوک توضیحات 41,250  تومان 10000/100 فعال
8169 ری اکشن [😱] پست فیسبوک توضیحات 41,250  تومان 10000/100 فعال
8170 ری اکشن [Sad 😢] پست فیسبوک توضیحات 41,250  تومان 10000/100 فعال
8171 ری اکشن [😠] پست فیسبوک توضیحات 41,250  تومان 10000/100 فعال
8172 ری اکشن [Likes👍] پست فیسبوک توضیحات 42,500  تومان 10000/100 فعال
8173 ری اکشن [Angry🤬] پست فیسبوک توضیحات 42,500  تومان 10000/100 فعال
8174 ری اکشن [Wow😲] پست فیسبوک توضیحات 42,500  تومان 10000/100 فعال
8175 ری اکشن [CARE 🥰] پست فیسبوک توضیحات 42,500  تومان 5000/100 فعال
سابسکرایب (دنبال کننده)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8178 سابسکرایب یوتیوب توضیحات 325,000  تومان 15000/50 فعال
8177 سابسکرایب + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 337,500  تومان 15000/50 فعال
8176 سابسکرایب یوتیوب (کم ریزش) توضیحات 487,500  تومان 50000/50 فعال
واچ تایم یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8482 واچ تایم یوتیوب (15 دقیقه ای) توضیحات 687,500  تومان 5000/1000 فعال
8483 واچ تایم یوتیوب ( 30 دقیقه ای ) توضیحات 1,500,000  تومان 5000/100 فعال
8179 واچ تایم یوتیوب ( واقعی-ویدئو طولانی ) توضیحات 8,750,000  تومان 1000/50 فعال
لایک یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8180 لایک یوتیوب (ظرفیت بالا) توضیحات 81,250  تومان 100000/20 فعال
8182 لایک ویدیو short یوتیوب (باکیفیت و سریع) توضیحات 93,750  تومان 30000/10 فعال
8183 لایک یوتیوب + 20% کامنت ایموجی (باکیفیت) توضیحات 162,500  تومان 100000/100 فعال
ویو یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8184 ویو یوتیوب توضیحات 43,750  تومان 10000/100 فعال
8185 ویو ویدیو short یوتیوب توضیحات 93,750  تومان 100000/100 فعال
8189 ویو یوتیوب کم ریزش (جبران ریزش 365 روزه) توضیحات 118,750  تومان 10000/100 فعال
8186 ویو یوتیوب + 50% لایک (باکیفیت) توضیحات 175,000  تومان 10000/100 فعال
8188 ویو یوتیوب + 20% کامنت ایموجی توضیحات 187,500  تومان 1000000/100 فعال
8187 ویو + 50% لایک + 10% کامنت ایموجی یوتیوب توضیحات 225,000  تومان 1000000/100 فعال
کامنت یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8191 کامنت (ایموجی) یوتیوب توضیحات 200,000  تومان 5000/10 فعال
8190 کامنت (دلخواه و واقعی) یوتیوب توضیحات 562,500  تومان 1000/10 فعال
8192 کامنت تعریف از پست توضیحات 587,500  تومان 1000/10 فعال
8193 کامنت ورزشی توضیحات 587,500  تومان 1000/10 فعال
8194 کامنت تعریف از شخص توضیحات 587,500  تومان 1000/10 فعال
8195 کامنت تعریف از پست آهنگ توضیحات 587,500  تومان 1000/10 فعال
8196 کامنت تعریف از پست آموزشی توضیحات 587,500  تومان 1000/10 فعال
8197 کامنت تعریف از گیم توضیحات 587,500  تومان 1000/10 فعال
8198 کامنت فیلم توضیحات 587,500  تومان 1000/10 فعال
8200 کامنت عمومی یوتیوب توضیحات 587,500  تومان 1000/10 فعال
8201 کامنت ویدیو طنز یوتیوب توضیحات 587,500  تومان 1000/10 فعال
8199 کامنت تعریف از پست آهنگ (مهمان) توضیحات 725,000  تومان 1000/10 فعال
سایر خدمات توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8206 کلیک لینک توییتر توضیحات 18,750  تومان 100000/100 فعال
8203 نظرسنجی (Poll Votes) توضیحات 187,500  تومان 5000/100 فعال
8204 شنونده Space توییتر (15 دقیقه) توضیحات 562,500  تومان 10000/100 فعال
8205 شنونده Space توییتر (30 دقیقه) توضیحات 1,125,000  تومان 10000/100 فعال
فالوور توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8209 فالوور توئیتر (کیفیت بالا) توضیحات 312,500  تومان 50000/100 فعال
لایک توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8211 لایک واقعی توییتر (پیشنهادی) توضیحات 237,500  تومان 4000/20 فعال
8212 لایک واقعی توییتر (جبران ریزش 30 روزه) توضیحات 362,500  تومان 4000/20 فعال
8213 لایک واقعی توییتر + ایمپرشن توضیحات 387,500  تومان 4000/100 فعال
ریتوئیت توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8216 ری پست توییتر (ارزان) توضیحات 50,000  تومان 5000/100 8 ساعت 9 دقیقه فعال
8214 ری پست توییتر توضیحات 250,000  تومان 20000/10 فعال
8215 ری پست واقعی توئیتر توضیحات 312,500  تومان 250/50 فعال
ویو توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8217 ویو ویدیو توئیتر ارزان توضیحات 125  تومان 100000/1000 فعال
8218 ویو توییت توییتر + ایمپرشن (ارزان) توضیحات 1,000  تومان 100000/100 فعال
8219 ویو ویدیو توئیتر سریع توضیحات 2,500  تومان 500000/20 فعال
8220 ویو توییت توییتر + ایمپرشن + 50% لایک توضیحات 200,000  تومان 100000/100 فعال
8221 ویو توییت + ایمپرشن + ریتوییت توییتر توضیحات 275,000  تومان 100000/100 فعال
خدمات لینکدین
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8222 فالوور لینکدین توضیحات 462,500  تومان 50000/250 فعال
8224 فالوور پروفایل لینکدین توضیحات 587,500  تومان 50000/250 فعال
8223 لایک پست لینکدین توضیحات 1,500,000  تومان 2000/50 فعال
گیفت کارت پابجی موبایل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8225 خرید گیفت کارت پابجی موبایل(10 دلاری - ریجن گلوبال) توضیحات 725,000  تومان 1000/1000 فعال
فالوور تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8228 فالوور تیک تاک (ارزان) توضیحات 100,000  تومان 5000/10 فعال
8226 فالوور خارجی تیک تاک توضیحات 106,250  تومان 10000/20 فعال
8227 فالور تیک تاک کیفیت خوب توضیحات 375,000  تومان 100000/100 فعال
ویو تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8232 ویو فوق ارزان تیک تاک توضیحات 126  تومان 1000000/100 فعال
8231 ویو ارزان تیک تاک توضیحات 3,750  تومان 50000/1000 فعال
8230 ویو ارزان تیک تاک توضیحات 5,000  تومان 10000/1000 فعال
8229 ویو تیک تاک (سریع) توضیحات 6,250  تومان 100000/1000 فعال
لایک تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8234 لایک تیک تاک (سریع) توضیحات 62,500  تومان 50000/20 فعال
8233 لایک تیک تاک (کیفیت بالا) توضیحات 75,000  تومان 50000/50 فعال
کامنت تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8237 کامنت تعریف از پست تیک تاک توضیحات 500,000  تومان 1000/10 فعال
8238 کامنت تعریف و تمجید از شخص تیک تاک توضیحات 500,000  تومان 1000/10 فعال
8239 کامنت تعریف از پست آهنگ تیک تاک توضیحات 500,000  تومان 1000/10 فعال
8240 کامنت تعریف از پست آموزشی تیک تاک توضیحات 500,000  تومان 1000/10 فعال
8241 کامنت عمومی ویدیو تیک تاک توضیحات 500,000  تومان 1000/10 فعال
8242 کامنت طنز ویدیو تیک تاک توضیحات 500,000  تومان 1000/10 فعال
8236 کامنت دلخواه تیک تاک توضیحات 525,000  تومان 1000/10 فعال
سایر خدمات تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8243 شیر پست تیک تاک توضیحات 126  تومان 1000000/100 فعال
8244 لایک لایو تیک تاک توضیحات 10,625  تومان 1000000/10 فعال
سایر خدمات آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8245 ادد پلی لیست آپارات توضیحات 25,000  تومان 500/100 فعال
8246 شیر آپارات توضیحات 40,000  تومان 500/100 فعال
فالوور آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8247 فالوور آپارات ارزان توضیحات 50,000  تومان 2500/50 فعال
8248 فالوور آپارات (یاقوت) توضیحات 75,000  تومان 100000/100 فعال
8249 فالوور آپارات (با کیفیت) توضیحات 150,000  تومان 100000/200 فعال
بازدید ویدیو آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8253 بازدید ویدیو آپارات (یاقوت) توضیحات 6,250  تومان 100000/1000 فعال
8251 بازدید ویدیو آپارات توضیحات 10,000  تومان 50000/50 فعال
8252 بازدید واقعی ویدیو آپارات توضیحات 16,250  تومان 50000/50 فعال
8250 بازدید اتومات پست های آپارات (واقعی) توضیحات 18,750  تومان 1000/50 فعال
8254 بازدید ویدیو آپارات (کیفیت بالا) توضیحات 31,250  تومان 10000/1000 فعال
لایک آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8255 لایک اتومات پست های آپارات (واقعی) توضیحات 31,250  تومان 5000/1000 فعال
8257 لایک آپارات (یاقوت) توضیحات 31,250  تومان 5000/100 فعال
8256 لایک آپارات توضیحات 87,500  تومان 100000/2000 فعال
کامنت آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8258 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های فوتبالی) توضیحات 60,000  تومان 1000/10 فعال
8259 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های آموزشی) توضیحات 60,000  تومان 1000/10 فعال
8260 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های طنز) توضیحات 60,000  تومان 1000/10 فعال
8261 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های فیلم و سریال) توضیحات 60,000  تومان 1000/10 فعال
8262 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های گیم و بازی) توضیحات 60,000  تومان 1000/10 فعال
8263 کامنت دلخواه آپارات توضیحات 68,750  تومان 1000/10 فعال
واچ تایم آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8265 واچ تایم آپارات (اختصاصی) توضیحات 625,000  تومان 100/50 فعال
8264 واچ تایم آپارات (کیفیت بالا) توضیحات 1,000,000  تومان 7000/100 فعال
خدمات کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8267 فالوور کلاب هاوس توضیحات 212,500  تومان 3000/20 فعال
8268 فالوور کلاب هاوس ایرانی توضیحات 375,000  تومان 10000/50 فعال
8266 فالوور خارجی کلاب هاوس توضیحات 725,000  تومان 5000/50 فعال
خدمات اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8269 سایر خدمات توضیحات 6,250  تومان 30/10 فعال
8276 اسپاتیفای Plays (واقعی) توضیحات 22,500  تومان 100000/1000 فعال
8271 اسپاتیفای plays توضیحات 25,000  تومان 1000000000/5000 فعال
8275 سیو اسپاتیفای (Trackو Album) توضیحات 25,000  تومان 100000/20 فعال
8272 فالوور اسپاتیفای توضیحات 37,500  تومان 50000/100 فعال
8274 فالوور اسپاتیفای (باکیفیت) توضیحات 41,250  تومان 100000/20 فعال
8273 اسپاتیفای plays (جبران ریزش) توضیحات 75,000  تومان 500000/1000 فعال
8270 اسپاتیفای Playlist Plays توضیحات 87,500  تومان 1000000/1000 فعال
خدمات واتساپ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8278 ممبر کانال واتساپ ارزان توضیحات 425,000  تومان 999/10 فعال
8277 ممبر کانال واتساپ توضیحات 1,062,500  تومان 1000/50 فعال
گیفت کارت فری فایر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8279 خرید گیفت کارت فری فایر(1100 جم - ریجن گلوبال) توضیحات 725,000  تومان 1000/1000 فعال
خدمات دیسکورد
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8330 خرید اکانت دیسکورد نیترو (1 ماهه Basic) توضیحات 312,500  تومان 1000/1000 فعال
8282 ممبر دیسکورد (خانم) توضیحات 500,000  تومان 10000/1000 فعال
8281 ممبر آفلاین دیسکورد توضیحات 562,500  تومان 2000/50 فعال
8280 ممبر دیسکورد (کیفیت بالا) توضیحات 587,500  تومان 1000/50 فعال
8331 خرید اکانت دیسکورد نیترو (1 ماهه Nitro) توضیحات 987,500  تومان 1000/1000 فعال
خدمات لایکی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8284 لایک لایکی توضیحات 100,000  تومان 10000/50 فعال
8288 Reposts لایکی (باکیفیت) توضیحات 137,500  تومان 50000/5 فعال
8285 share لایکی توضیحات 162,500  تومان 10000/50 فعال
8287 فالوور لایکی (ارزان) توضیحات 337,500  تومان 10000/50 فعال
8283 فالوور لایکی توضیحات 475,000  تومان 50000/5 فعال
8286 کامنت رندم لایکی توضیحات 500,000  تومان 5000/5 فعال
خدمات ساند کلاد
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8292 پلی soundcloud (ارزان) توضیحات 1,875  تومان 10000000/1000 فعال
8290 لایک sound cloud توضیحات 56,250  تومان 5000/50 فعال
8291 ری پست sound cloud توضیحات 106,250  تومان 10000/20 فعال
8289 فالوور sound cloud توضیحات 125,000  تومان 2000/100 فعال
خدمات روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8300 بازدید پست روبیکا (کیفیت متوسط) توضیحات 4,375  تومان 50000/25 فعال
8304 بازدید پست روبیکا (نیترو) توضیحات 5,625  تومان 500000/1000 فعال
8297 بازدید پست روبیکا (روبینو) توضیحات 10,000  تومان 10000/25 فعال
8305 ❤️لایک پست روبیکا (نیترو) توضیحات 12,500  تومان 40000/100 فعال
8295 لایک واقعی روبیکا توضیحات 15,000  تومان 12000/100 فعال
8299 بازدید پست آخر کانال روبیکا توضیحات 15,000  تومان 10000/25 فعال
8301 ❤️لایک پست روبیکا توضیحات 18,125  تومان 5000/25 فعال
8303 فالوور روبیکا (نیترو) توضیحات 68,750  تومان 40000/100 فعال
8296 فالوور روبیکا (روبینو) توضیحات 75,000  تومان 25000/25 فعال
8294 فالوور ایرانی روبیکا توضیحات 87,500  تومان 50000/25 فعال
8302 فالوور روبیکا (کیفیت متوسط) توضیحات 87,500  تومان 50000/25 فعال
8293 ممبر کانال ایرانی کیفیت بالا توضیحات 162,500  تومان 10000/100 فعال
8298 ممبر کانال روبیکا توضیحات 162,500  تومان 10000/25 فعال
خدمات تردز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8468 فالوور فوق ارزان تردز - 31,250  تومان 10000/100 فعال
8312 فالوور تردز (با کیفیت) توضیحات 38,750  تومان 20000/25 فعال
8310 فالوور تردز + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 43,750  تومان 5000/100 فعال
8313 👥 فالوور تردز (جدید) توضیحات 75,000  تومان 15000/25 فعال
8456 ری پست تردز - 150,000  تومان 2000/20 فعال
8457 لایک تردز - 175,000  تومان 50000/20 فعال
8315 ری شیر پست تردز (ارزان قیمت) توضیحات 175,000  تومان 5000/10 فعال
8311 لایک تردز + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 375,000  تومان 10000/10 فعال
8316 ❤️ لایک تردز (باکیفیت) توضیحات 500,000  تومان 10000/10 فعال
8308 ری شیر پست تردز توضیحات 937,500  تومان 5000/10 فعال
8309 کامنت دلخواه تردز توضیحات 937,500  تومان 500/10 فعال
خدمات توییچ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8320 فالوور توییچ ارزان توضیحات 15,000  تومان 5000/50 فعال
8317 فالوور توییچ توضیحات 18,750  تومان 10000/100 فعال
8318 فالوور توییچ + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 37,500  تومان 20000/50 فعال
8319 فالوور توییچ باکیفیت توضیحات 212,500  تومان 10000/10 فعال
خدمات ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8440 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 1 پست آخر - 15,000  تومان 1000/25 فعال
8441 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 5 پست آخر - 20,000  تومان 1000/25 فعال
8442 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 10 پست آخر - 27,500  تومان 1000/25 فعال
8443 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 20 پست آخر - 37,500  تومان 1000/25 فعال
8439 ممبر کانال ایتا - 175,000  تومان 5000/25 فعال
8321 ممبر کانال ایتا توضیحات 437,500  تومان 200/50 فعال
خرید اکانت اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8324 خرید اکانت اسپاتیفای(1 ماهه - تک کاربره - ریجن ترکیه) توضیحات 312,500  تومان 1000/1000 فعال
8323 خرید اکانت اسپاتیفای(1 ماهه - تک کاربره - ریجن آمریکا) توضیحات 850,000  تومان 1000/1000 فعال
خرید اکانت تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8325 خرید اکانت تلگرام پریمیوم (3 ماهه) توضیحات 1,062,500  تومان 1000/1000 فعال
8327 خرید اکانت تلگرام پریمیوم (6 ماهه) توضیحات 1,750,000  تومان 1000/1000 فعال
8326 خرید اکانت تلگرام پریمیوم (1 ساله) توضیحات 2,687,500  تومان 1000/1000 فعال
خرید اکانت لینکدین
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8328 خرید اکانت لینکدین پریمیوم توضیحات 1,000,000  تومان 1000/1000 فعال
خدمات گیم پس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8329 خرید اکانت ایکس باکس گیم پس (14 روزه آمریکا بدون تمدید) توضیحات 250,000  تومان 1000/1000 فعال
خدمات دیزر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8332 خرید اکانت قانونی Deezer (1 ماهه - اولین اشتراک) توضیحات 100,000  تومان 1000/1000 فعال
8333 خرید اکانت قانونی Deezer (1 ماهه - تمدید اشتراک) توضیحات 150,000  تومان 1000/1000 فعال
خدمات اسکایپ نامبر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8334 خرید شماره مجازی اسکایپ(1ماهه - ریجن آمریکا) توضیحات 800,000  تومان 1000/1000 فعال
8335 خرید گیفت کارت اورجینال اسکایپ (25 دلاری - آمریکا) توضیحات 1,725,000  تومان 1000/1000 فعال
خدمات نتفلیکس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8336 خرید اکانت قانونی Netflix (1 ماهه - اشتراکی) توضیحات 262,500  تومان 1000/1000 فعال
خدمات تیدال
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8337 خرید اشتراک Tidal( پلن Hi-fi _ یک ماهه _ اولین اشتراک) توضیحات 112,500  تومان 1000/1000 فعال
8338 خرید اشتراک Tidal( پلن Hi-fi plus _ یک ماهه _ اولین اشتراک) توضیحات 137,500  تومان 1000/1000 فعال
خدمات گیفت کارت توییچ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8339 خرید گیفت کارت اورجینال توییچ (20 دلاری - آمریکا) توضیحات 1,462,500  تومان 1000/1000 فعال
8340 خرید گیفت کارت اورجینال توییچ (40 دلاری - آمریکا) توضیحات 2,862,500  تومان 1000/1000 فعال
8341 خرید گیفت کارت اورجینال توییچ (60 دلاری - آمریکا) توضیحات 4,262,500  تومان 1000/1000 فعال
8342 خرید گیفت کارت اورجینال توییچ (80 دلاری - آمریکا) توضیحات 5,662,500  تومان 1000/1000 فعال
8343 خرید گیفت کارت اورجینال توییچ (100 دلاری - آمریکا) توضیحات 6,987,500  تومان 1000/1000 فعال
گیفت کارت ویباکس فورتنایت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8344 خرید گیفت کارت اورجینال بازی فورتنایت (2800 V-Bucks) توضیحات 1,900,000  تومان 1000/1000 فعال
8345 خرید گیفت کارت اورجینال بازی فورتنایت (5000 V-Bucks) توضیحات 3,037,500  تومان 1000/1000 فعال
8346 خرید گیفت کارت اورجینال بازی فورتنایت (13500 V-Bucks) توضیحات 7,587,500  تومان 1000/1000 فعال
گیفت کارت اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8347 خرید گیفت کارت اورجینال اسپاتیفای (10 دلاری - آمریکا) توضیحات 700,000  تومان 1000/1000 فعال
8349 خرید گیفت کارت اورجینال اسپاتیفای (30 دلاری - آمریکا) توضیحات 2,100,000  تومان 1000/1000 فعال
8348 خرید گیفت کارت اورجینال اسپاتیفای (60 دلاری - آمریکا) توضیحات 4,187,500  تومان 1000/1000 فعال
گیفت کارت نتفلیکس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8350 خرید گیفت کارت اورجینال نتفلیکس (30 دلاری - آمریکا) توضیحات 2,162,500  تومان 1000/1000 فعال
8351 خرید گیفت کارت اورجینال نتفلیکس (50 دلاری - آمریکا) توضیحات 3,587,500  تومان 1000/1000 فعال
گیفت کارت اسکایپ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8352 خرید گیفت کارت اورجینال اسکایپ (10 دلاری - آمریکا) توضیحات 700,000  تومان 1000/1000 فعال
گیفت کارت تیدال
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8353 خرید گیفت کارت اورجینال تیدال (20 دلار - ریجن آمریکا) توضیحات 1,437,500  تومان 1000/1000 فعال
8354 خرید گیفت کارت اورجینال تیدال (60 دلار - ریجن آمریکا) توضیحات 4,312,500  تومان 1000/1000 فعال
گیفت کارت پلی استیشن
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8355 خرید گیفت کارت اورجینال PlayStation (10 دلاری - آمریکا) توضیحات 812,500  تومان 1000/1000 فعال
8356 خرید گیفت کارت اورجینال PlayStation (25 دلاری - آمریکا) توضیحات 1,850,000  تومان 1000/1000 فعال
8357 خرید گیفت کارت اورجینال PlayStation (30 دلاری - آمریکا) توضیحات 2,200,000  تومان 1000/1000 فعال
8358 خرید گیفت کارت اورجینال PlayStation (50 دلاری - آمریکا) توضیحات 3,625,000  تومان 1000/1000 فعال
8359 خرید گیفت کارت اورجینال PlayStation (70 دلاری - آمریکا) توضیحات 5,037,500  تومان 1000/1000 فعال
8360 خرید گیفت کارت اورجینال PlayStation (100 دلاری - آمریکا) توضیحات 7,175,000  تومان 1000/1000 فعال
گیفت کارت ایکس باکس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8361 خرید گیفت کارت اورجینال XBOX (15 دلاری - آمریکا) توضیحات 1,187,500  تومان 1000/1000 فعال
8362 خرید گیفت کارت اورجینال XBOX (25 دلاری - آمریکا) توضیحات 1,850,000  تومان 1000/1000 فعال
8363 خرید گیفت کارت اورجینال XBOX (50 دلاری - آمریکا) توضیحات 3,625,000  تومان 1000/1000 فعال
8364 خرید گیفت کارت اورجینال XBOX (100 دلاری - آمریکا) توضیحات 7,175,000  تومان 1000/1000 فعال
گیفت کارت ایپکس لجندز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8365 خرید گیفت کارت اورجینال Apex Legends (1000 کوین - آمریکا) توضیحات 812,500  تومان 1000/1000 فعال
8366 خرید گیفت کارت اورجینال Apex Legends (2150 کوین - آمریکا) توضیحات 1,487,500  تومان 1000/1000 فعال
8367 خرید گیفت کارت اورجینال Apex Legends (4350 کوین - آمریکا) توضیحات 2,912,500  تومان 1000/1000 فعال
8368 خرید گیفت کارت اورجینال Apex Legends (6700 کوین - آمریکا) توضیحات 4,325,000  تومان 1000/1000 فعال
8369 خرید گیفت کارت اورجینال Apex Legends (11500 کوین - آمریکا) توضیحات 7,475,000  تومان 1000/1000 فعال
گیفت کارت ماینکرافت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8371 خرید گیفت کارت اورجینال Minecraft (10 دلاری - آمریکا) توضیحات 812,500  تومان 1000/1000 فعال
8370 خرید گیفت کارت اورجینال Minecraft (20 دلاری - آمریکا) توضیحات 1,550,000  تومان 1000/1000 فعال
گیفت کارت اپل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8372 خرید گیفت کارت اورجینال Apple (10 دلاری - آمریکا) توضیحات 775,000  تومان 1000/1000 فعال
8373 خرید گیفت کارت اورجینال Apple (20 دلاری - آمریکا) توضیحات 1,487,500  تومان 1000/1000 فعال
8374 خرید گیفت کارت اورجینال Apple (25 دلاری - آمریکا) توضیحات 1,850,000  تومان 1000/1000 فعال
8375 خرید گیفت کارت اورجینال Apple (50 دلاری - آمریکا) توضیحات 3,625,000  تومان 1000/1000 فعال
8376 خرید گیفت کارت اورجینال Apple (100 دلاری - آمریکا) توضیحات 7,175,000  تومان 1000/1000 فعال
گیفت کارت گوگل پلی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8377 خرید گیفت کارت اورجینال گوگل پلی (10 دلاری - آمریکا) توضیحات 762,500  تومان 1000/1000 فعال
8383 خرید گیفت کارت اورجینال گوگل پلی (10 پوندی - انگلستان) توضیحات 937,500  تومان 1000/1000 فعال
8378 خرید گیفت کارت اورجینال گوگل پلی (20 دلاری - آمریکا) توضیحات 1,462,500  تومان 1000/1000 فعال
8384 خرید گیفت کارت اورجینال گوگل پلی (20 پوندی - انگلستان) توضیحات 1,875,000  تومان 1000/1000 فعال
8379 خرید گیفت کارت اورجینال گوگل پلی (40 دلاری - آمریکا) توضیحات 2,862,500  تومان 1000/1000 فعال
8380 خرید گیفت کارت اورجینال گوگل پلی (60 دلاری - آمریکا) توضیحات 4,262,500  تومان 1000/1000 فعال
8381 خرید گیفت کارت اورجینال گوگل پلی (80 دلاری - آمریکا) توضیحات 5,662,500  تومان 1000/1000 فعال
8382 خرید گیفت کارت اورجینال گوگل پلی (100 دلاری - آمریکا) توضیحات 7,050,000  تومان 1000/1000 فعال
گیفت کارت مستر کارت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8385 خرید گیفت کارت اورجینال Master Card (20 دلار - آمریکا) توضیحات 2,500,000  تومان 1000/1000 فعال
خرید اکانت پریمیوم chatgpt
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8386 خرید اکانت پریمیوم chatgpt توضیحات 2,000,000  تومان 1000/1000 فعال
خدمات گیت هاب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8387 خرید اشتراک GitHub Copilot (1 ماهه - اولین اشتراک) توضیحات 237,500  تومان 1000/1000 فعال
8388 خرید اشتراک GitHub Copilot (1 ماهه - تمدید اشتراک) توضیحات 1,062,500  تومان 1000/1000 فعال
خدمات ترافیک وب سایت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8389 ترافیک جهانی از گوگل توضیحات 3,125  تومان 100000/100 فعال
8390 ترافیک جهانی از اینستاگرام توضیحات 3,125  تومان 100000/100 فعال
8391 ترافیک جهانی از توییتر توضیحات 3,125  تومان 100000/100 فعال
8392 ترافیک جهانی از فیسبوک توضیحات 3,125  تومان 100000/100 فعال
8393 ترافیک جهانی از لینکدین توضیحات 3,125  تومان 100000/100 فعال
خدمات رامبل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8394 ویو ویدیو رامبل توضیحات 75,000  تومان 100000/1000 فعال
8395 ویو ویدیو رامبل واقعی توضیحات 118,750  تومان 100000/1000 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد