سرویس ها

فالوور ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9118 فالوور ایرانی + لایک 3 پست اخر + استوری (پیشنهادی) توضیحات 125,000  تومان 15000/500 فعال
8543 فالوور 50% ایرانی توضیحات 137,500  تومان 10000/200 فعال
8537 فالوور ایرانی فوق کیفیت توضیحات 162,500  تومان 5000/100 فعال
8541 فالوور 70% ایرانی توضیحات 162,500  تومان 10000/200 فعال
9069 فالوور اینستاگرام فول ایرانی [پیشنهادی] توضیحات 187,500  تومان 20000/50 فعال
9068 فالوور 100% ایرانی + لایک ۵ پست آخر توضیحات 200,000  تومان 30000/500 فعال
8534 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب حدودا 1 کا ) توضیحات 600,000  تومان 1000/1000 فعال
8538 فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 3 ساعته) توضیحات 937,500  تومان 1000/1000 فعال
فالوور میکس ایرانی و خارجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8643 فالوور ایرانی ارزان توضیحات 27,500  تومان 100000/100 فعال
8639 فالوور ایرانی - هندی (آپدیت) توضیحات 31,250  تومان 10000/100 فعال
8642 فالوور ایرانی (آلفا) توضیحات 38,750  تومان 350000/100 فعال
8638 فالوور میکس خارجی و ایرانی (توربو) توضیحات 41,250  تومان 350000/100 فعال
8640 فالوور ایرانی متا (ارتقا کیفیت) توضیحات 45,000  تومان 25000/100 فعال
8644 فالوور اختصاصی (پیشنهادی) توضیحات 48,750  تومان 80000/100 فعال
8637 فالوور ایرانی نامبر وان (آپدیت جدید) توضیحات 50,000  تومان 150000/100 فعال
8641 فالوور ایرانی کیفیت متوسط توضیحات 56,250  تومان 400000/10 فعال
فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8993 فالوور ایرانی میکس ارزان - 28,750  تومان 15000/100 فعال
8995 فالوور سرور3 [کم ریزش][365 روز جبران ریزش] - 30,000  تومان 1000000/50 50 دقیقه فعال
8994 فالوور سرور2 [کم ریزش] - 32,500  تومان 10000000/10 فعال
8996 فالوور کیفیت خوب[20 سال جبران ریزش] - 33,750  تومان 10000000/10 فعال
8998 فالوور سرور51 [کم ریزش][365 روز جبران ریزش] - 37,500  تومان 10000000/50 فعال
8997 فالوور آسیایی[کم ریزش ترین سرور در ایران][جبران ریزش مادام العمر] - 40,000  تومان 10000000/10 فعال
9138 فالوور ایرانی سرور78[استارت 5 الی 15 دقیقه] - 62,500  تومان 10000/100 فعال
8999 فالوور ایرانی سرور78 - 81,250  تومان 5000/100 فعال
9000 فالوور ایرانی سرور پاور[30 روز جبران ریزش] - 187,500  تومان 20000/100 فعال
9115 فالوور ایرانی سرور63[بالاترین کیفیت در ایران] - 625,000  تومان 2000/50 فعال
فالوور خارجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9086 فالوور خارجی پرسرعت توضیحات 35,000  تومان 100000/10 فعال
9085 فالوور خارجی کیفیت عالی (بدون ریزش) توضیحات 51,250  تومان 450000/10 فعال
9070 فالوور واقعی خارجی توضیحات 70,000  تومان 50000/10 فعال
لایک ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8555 لایک ایرانی + 35% هدیه توضیحات 4,750  تومان 200000/100 50 دقیقه فعال
8558 لایک ایرانی ریزش کم (جدید) توضیحات 4,750  تومان 150000/100 1 ساعت 55 دقیقه فعال
8556 لایک میکس ایرانی توضیحات 7,500  تومان 50000/100 1 ساعت 11 دقیقه فعال
8559 لایک 40% ایرانی جدید توضیحات 12,500  تومان 25000/100 فعال
8564 لايک ایرانی + 50% سیو + 50% شیر توضیحات 37,500  تومان 20000/200 فعال
9072 لایک 100% ایرانی توضیحات 56,250  تومان 20000/50 فعال
8561 لایک خانم ایرانی دارای پروفایل و پست توضیحات 81,250  تومان 15000/50 فعال
8562 لایک مرد ایرانی دارای پروفایل و پست توضیحات 81,250  تومان 15000/50 فعال
لایک اینستاگرام(قابل ثبت برای انواع پست ها)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9139 لایک سرور8 - 14,375  تومان 200000/10 فعال
9026 لایک واقعی ایرانی - 437,500  تومان 200000/30 فعال
لایک خارجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8614 لایک خارجی ارزان توضیحات 2,500  تومان 100000/10 47 دقیقه فعال
8612 لایک باکیفیت خارجی توضیحات 3,750  تومان 10000/20 1 روز 2 ساعت 8 دقیقه فعال
8615 لایک میکس توربو توضیحات 6,250  تومان 50000/10 فعال
8611 لایک خارجی خانم توضیحات 8,750  تومان 10000/100 فعال
8616 لایک باکیفیت (جبران ریزش دار) توضیحات 11,250  تومان 50000/10 فعال
9093 لایک خارجی واقعی توضیحات 25,000  تومان 20000/20 فعال
8613 لایک ترکیه ای + افزایش همه آمار توضیحات 43,750  تومان 10000/100 فعال
ویو (IGTV / Reels/ Video)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8566 ویو ویدیو (با کیفیت) توضیحات 50,000  تومان 100000/100 فعال
ریلز (Reels)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8635 لایک reels ارزان توضیحات 5,625  تومان 100000/10 فعال
8634 لایک پرسرعت (ارزان) (پیشنهادی) توضیحات 6,250  تومان 50000/100 فعال
9129 نظرسنجی ریلز (Reels Quiz Voting) توضیحات 375,000  تومان 10000/10 فعال
استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9005 ویو استوری سرور 1 - 9,375  تومان 100000/10 فعال
9006 ویو استوری سرور قوی - 10,625  تومان 15000/10 11 دقیقه فعال
9007 لایک استوری - 68,750  تومان 15000/10 فعال
استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8572 ویو استوری خارجی (کیفیت بالا) توضیحات 15,000  تومان 10000/10 فعال
8574 کلیک لینک استوری توضیحات 50,000  تومان 250000/100 فعال
9089 ویو + لایک استوری (کیفیت بالا) توضیحات 68,750  تومان 10000/10 فعال
9087 Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ اول) توضیحات 137,500  تومان 15000/100 فعال
9088 Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ دوم ) توضیحات 137,500  تومان 1000000/100 فعال
بازدید استوری تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8734 👀 ویو استوری تلگرام توضیحات 50,000  تومان 50000/10 فعال
8735 بازدید استوری تلگرام باکیفیت توضیحات 75,000  تومان 100000/10 فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9008 کامنت دلخواه سرور3 - 31,250  تومان 100000/10 فعال
9009 کامنت انگلیسی - 62,500  تومان 100000/5 فعال
9010 کامنت ایموجی سرور2 - 62,500  تومان 200/5 فعال
9011 کامنت دلخواه سرور2[سرعت متوسط] - 68,750  تومان 200/5 فعال
9117 لایکِ کامنت - 118,750  تومان 10000/5 فعال
9012 کامنت دلخواه سرور1[پر سرعت] - 125,000  تومان 200/10 فعال
9013 کامنت ایموجی[توسط اکانت های ایرانی] - 125,000  تومان 1000/10 فعال
9014 کامنت دلخواه[توسط اکانت های ایرانی] - 250,000  تومان 1000/10 56 دقیقه فعال
9116 کامنت دلخواه[توسط اکانت های ایرانی](استارت آنی) - 275,000  تومان 20000/10 فعال
بازدید ویدیو فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9100 بازدید ویدیو فیسبوک (باکیفیت) توضیحات 75,000  تومان 1000000/500 فعال
کامنت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8600 کامنت تبلیغاتی (محصولات فروشگاهی) توضیحات 37,500  تومان 8000/100 فعال
9124 لایک کامنت توضیحات 112,500  تومان 5000/5 فعال
9123 کامنت ایموجی (اکانت ایرانی) توضیحات 150,000  تومان 1000/10 فعال
9073 کامنت دلخواه ایرانی (واقعی و فعال) توضیحات 587,500  تومان 5000/5 فعال
سرور های ارزان
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9066 لایک خارجی - 1,500  تومان 500000/10 فعال
9067 فالوور سرور اضطراری[پر سرعت] - 35,000  تومان 300000/10 فعال
ارزانترین های پنل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8630 ❤️ لایک خارجی (موقتی) توضیحات 1,750  تومان 5000/100 فعال
8625 ❤️ لایک خارجی فوق ارزان توضیحات 2,500  تومان 5000/10 فعال
8626 ❤️ لایک اینستاگرام (ویژه) توضیحات 3,125  تومان 5000/25 فعال
لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9015 ویو لایو به مدت 15 دقیقه - 162,500  تومان 20000/10 فعال
9016 ویو لایو به مدت 30 دقیقه - 275,000  تومان 20000/10 فعال
9017 ویو لایو به مدت 60 دقیقه - 437,500  تومان 20000/10 فعال
آمار اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9001 سیو پست - 5,625  تومان 30000/50 فعال
9002 ریچ+ایمپرشن پست - 7,500  تومان 200000/50 فعال
9003 پروفایل ویزیت+ایمپرشن پست - 10,000  تومان 5000000/100 فعال
9004 اشتراک گذاری پست - 31,250  تومان 10000/100 فعال
لایو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8579 بازدید لایو ارزان ( 15 دقیقه) توضیحات 50,000  تومان 20000/10 فعال
8580 بازدید لایو ارزان ( 30 دقیقه) توضیحات 106,250  تومان 20000/10 فعال
8577 بازدید لایو + لایک ( 30 دقیقه) توضیحات 275,000  تومان 10000/10 فعال
9120 بازدید لایو ( 90 دقیقه ) توضیحات 287,500  تومان 20000/10 فعال
8578 بازدید لایو + لایک ( 60 دقیقه) توضیحات 562,500  تومان 10000/10 فعال
8576 لایو 30 دقیقه + لایک قلبی + کامنت ایموجی توضیحات 625,000  تومان 2000/20 فعال
خدمات نماشا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9137 بازدید نماشا توضیحات 6,250  تومان 10000/500 فعال
سایر سرویس ها
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8583 سیو پست اینستاگرام خارجی توضیحات 6,875  تومان 10000/50 فعال
9091 اشتراک گذاری اینستاگرام (سرعت بالا) توضیحات 31,250  تومان 50000/10 فعال
9121 shares (اشتراک گذاری) پست (سرعت بالا) توضیحات 37,500  تومان 1000000/100 فعال
8584 ویو هایلایت اینستاگرام توضیحات 125,000  تومان 10000/20 فعال
8586 ممبر کانال اینستاگرام توضیحات 437,500  تومان 10000/10 فعال
سرویس های اکسپلور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8597 Impressions + Reach توضیحات 6,250  تومان 500000/100 فعال
8593 Impressions + Reach + Profile Visit توضیحات 7,500  تومان 1000000/100 فعال
8596 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات 25,000  تومان 100000/100 فعال
9122 اینگیجمنت + ایمپرشن + شیر + ریچ + پروفایل ویزیت (پیشنهادی) توضیحات 125,000  تومان 100000/100 فعال
کامنت توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9107 کامنت تعریف از پست توییتر توضیحات 1,175,000  تومان 1000/5 فعال
9108 کامنت تعریف و تمجید از شخص توییتر توضیحات 1,175,000  تومان 1000/5 فعال
9109 کامنت تعریف از پست آموزشی توییتر توضیحات 1,175,000  تومان 1000/5 فعال
9111 کامنت اخبار توییتر توضیحات 1,175,000  تومان 1000/5 فعال
9112 کامنت عمومی توییتر (مناسب پست متن) توضیحات 1,175,000  تومان 1000/5 فعال
9113 کامنت طنز توییتر توضیحات 1,175,000  تومان 1000/5 فعال
9106 کامنت دلخواه توییتر توضیحات 1,300,000  تومان 1000/5 فعال
پیج اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8632 پیج اینستاگرام با کیفیت (تحویل سریع) توضیحات 43,750  تومان 1500000/100000 فعال
8633 پیج اینستاگرام (ایرانی) توضیحات 62,500  تومان 100000/5000 فعال
9094 تیک آبی اینستاگرام توضیحات 12,500,000  تومان 1000/1000 فعال
خدمات تردز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9060 فالوور فوق ارزان تردز - 31,250  تومان 20000/100 فعال
8903 ❤️ لایک تردز (کیفیت متوسط) توضیحات 125,000  تومان 20000/50 فعال
9061 ری پست تردز - 150,000  تومان 2000/20 فعال
9062 لایک تردز - 175,000  تومان 50000/10 فعال
8910 ری شیر پست تردز (ارزان قیمت) توضیحات 300,000  تومان 5000/10 فعال
8904 ری شیر پست تردز توضیحات 325,000  تومان 5000/10 فعال
8911 ❤️ لایک تردز (باکیفیت) توضیحات 500,000  تومان 10000/10 فعال
8905 کامنت دلخواه تردز توضیحات 537,500  تومان 1000/10 فعال
اختصاصی پنل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8622 لایک میکس ایرانی اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 17,500  تومان 5000/1000 فعال
8621 ویو اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 31,250  تومان 100000/1000 فعال
8618 پکیج برنزی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 68,750  تومان 1000/1000 فعال
8619 پکیج نقره ای (فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 106,250  تومان 1000/1000 فعال
خدمات روبیکا و روبینو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9031 بازدید ایرانی پست روبینو - 3,750  تومان 50000/100 فعال
9033 سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 1 پست آخر - 6,250  تومان 50000/25 فعال
9030 لایک ایرانی پست روبینو - 7,500  تومان 5000/100 فعال
9034 سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 5 پست آخر - 8,750  تومان 50000/25 فعال
9035 سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 10 پست آخر - 12,500  تومان 50000/25 فعال
9036 سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 20 پست آخر - 17,500  تومان 50000/25 فعال
9029 فالوور ایرانی روبینو سرور2 - 36,250  تومان 10000/25 فعال
9032 ممبر ایرانی کانال روبیکا - 81,250  تومان 10000/50 9 روز 3 ساعت 23 دقیقه فعال
خدمات روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8897 بازدید پست روبیکا (نیترو) توضیحات 5,000  تومان 500000/1000 فعال
8890 بازدید پست روبیکا (روبینو) توضیحات 7,500  تومان 10000/25 فعال
8893 بازدید پست روبیکا (روبینو) توضیحات 11,250  تومان 50000/100 فعال
8898 ❤️لایک پست روبیکا (نیترو) توضیحات 12,500  تومان 40000/100 فعال
8892 بازدید پست آخر کانال روبیکا توضیحات 13,750  تومان 10000/25 فعال
8900 بازدید کانال روبیکا (5 پست آخر) توضیحات 15,000  تومان 50000/25 1 ساعت 33 دقیقه فعال
8901 بازدید کانال روبیکا (10 پست آخر) توضیحات 21,250  تومان 50000/25 فعال
8894 ❤️لایک پست روبیکا توضیحات 27,500  تومان 5000/25 فعال
9133 فالوور روبیکا (ارزان) توضیحات 28,750  تومان 5000/50 فعال
8902 بازدید کانال روبیکا (20 پست آخر) توضیحات 30,000  تومان 50000/25 فعال
8895 فالوور روبیکا (کیفیت متوسط) توضیحات 68,750  تومان 80000/10 فعال
8889 فالوور روبیکا (روبینو) توضیحات 75,000  تومان 25000/25 فعال
8887 فالوور ایرانی روبیکا (روبینو) توضیحات 112,500  تومان 10000/25 فعال
خدمات ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9038 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 1 پست آخر - 15,000  تومان 1000/25 فعال
9039 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 5 پست آخر - 20,000  تومان 1000/25 فعال
8917 بازدید کانال ایتا (پست آخر) توضیحات 25,000  تومان 1000/25 فعال
9040 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 10 پست آخر - 27,500  تومان 1000/25 2 ساعت 51 دقیقه فعال
9041 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 20 پست آخر - 37,500  تومان 1000/25 فعال
8919 بازدید کانال ایتا (10 پست آخر) توضیحات 50,000  تومان 1000/25 6 روز 8 ساعت 58 دقیقه فعال
8920 بازدید کانال ایتا (20 پست آخر) توضیحات 62,500  تومان 1000/25 فعال
9037 ممبر کانال ایتا - 175,000  تومان 5000/25 فعال
8916 ممبر کانال ایتا توضیحات 350,000  تومان 2000/50 فعال
9136 ممبر اجباری کانال ایتا توضیحات 850,000  تومان 5000/500 فعال
فالوور آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8839 فالوور آپارات ارزان توضیحات 50,000  تومان 200/50 فعال
8840 فالوور آپارات (یاقوت) توضیحات 75,000  تومان 100000/100 فعال
واچ تایم آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8852 واچ تایم آپارات (اختصاصی) توضیحات 500,000  تومان 100/50 فعال
بازدید ویدیو آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8843 بازدید ویدیو آپارات (یاقوت) توضیحات 6,250  تومان 100000/1000 فعال
8842 بازدید واقعی ویدیو آپارات توضیحات 10,000  تومان 1000/50 فعال
8841 بازدید اتومات پست های آپارات (واقعی) توضیحات 18,750  تومان 1000/100 فعال
لایک آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8845 لایک آپارات (یاقوت) توضیحات 31,250  تومان 5000/100 فعال
کامنت آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8846 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های فوتبالی) توضیحات 43,750  تومان 30/10 فعال
8847 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های آموزشی) توضیحات 43,750  تومان 30/10 فعال
8848 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های طنز) توضیحات 43,750  تومان 30/10 فعال
8849 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های فیلم و سریال) توضیحات 43,750  تومان 30/10 فعال
8850 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های گیم و بازی) توضیحات 43,750  تومان 30/10 فعال
8851 کامنت دلخواه آپارات توضیحات 50,000  تومان 30/10 فعال
سایر خدمات آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8837 ادد پلی لیست آپارات توضیحات 25,000  تومان 100/30 فعال
8838 شیر آپارات توضیحات 31,250  تومان 100/30 فعال
خدمات تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9045 بازدید پست کانال سرور اضطراری - 500  تومان 40000/1000 فعال
9047 ری اکشن های مثبت👍❤️🔥🎉😁+ویو پست کانال - 7,500  تومان 40000/500 فعال
9042 ممبر ایرانی واقعی کانال[هیدن][استارت دستی] - 37,500  تومان 80000/1000 1 ساعت 49 دقیقه فعال
9057 پرمیوم کردن اکانت مد نظر شما[اشتراک سه ماهه]{660000تومان} - 1,062,500,000  تومان 1/1 فعال
9058 پرمیوم کردن اکانت مد نظر شما[اشتراک شش ماهه]{890000تومان} - 1,500,000,000  تومان 1/1 فعال
9059 پرمیوم کردن اکانت مد نظر شما[اشتراک یک ساله]{1630000تومان} - 2,500,000,000  تومان 1/1 فعال
9044 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑 - 12,499,999,998  تومان 1/1 فعال
9046 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑 - 12,499,999,998  تومان 1/1 فعال
9056 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑 - 12,499,999,998  تومان 1/1 فعال
ممبر کانال (ایرانی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8647 ممبر اد اجباری کانال تلگرام (هیدن) توضیحات 42,500  تومان 10000/2000 فعال
8646 ممبر فیک تلگرام توضیحات 47,500  تومان 15000/2000 فعال
8645 ممبر فیک کانال تلگرام توضیحات 50,000  تومان 20000/2000 فعال
8649 ممبر اد اجباری خالص ویو دار توضیحات 50,000  تومان 30000/2000 فعال
8650 ممبر فیک ارزان توضیحات 50,000  تومان 5000/2000 فعال
8654 ممبر اد اجباری + ویو 10 پست آخر توضیحات 55,000  تومان 10000/2000 فعال
8652 ممبر ادد اجباری ( کانال زیر 200 کا ) توضیحات 68,750  تومان 10000/1000 فعال
8655 ممبر اد اجباری + ویو (10 پست آینده) + ری اکشن میکس مثبت تلگرام (10 پست آینده) توضیحات 87,500  تومان 40000/2000 فعال
8651 ممبر ادد اجباری (کانال زیر 300 کا) توضیحات 100,000  تومان 80000/500 فعال
9074 ممبر آپلودر کانال تلگرام توضیحات 337,500  تومان 10000/1000 فعال
ممبر گروه (ایرانی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8659 ممبر واقعی و فعال گروه کیفیت بالا توضیحات 100,000  تومان 100000/2000 فعال
8662 ممبر ادلیست گروه ظرفیت بالا توضیحات 102,500  تومان 50000/2000 فعال
8661 ممبر فعال گروه تلگرام چت کن توضیحات 106,250  تومان 100000/1000 فعال
9075 ممبر آپلودر گروه تلگرام توضیحات 337,500  تومان 10000/1000 فعال
بازدید پست های اخیر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8665 بازدید 5 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی) توضیحات 3,750  تومان 10000/100 فعال
8671 بازدید 10 پست آخر تلگرام توضیحات 7,500  تومان 50000/100 فعال
8666 بازدید 20 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 15,000  تومان 2000/100 فعال
8669 بازدید 50 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 37,500  تومان 300000/1000 فعال
ممبر کانال (خارجی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8681 ممبر کانال ارزان توضیحات 50,000  تومان 15000/100 فعال
8677 ممبر کانال کیفیت مناسب توضیحات 62,500  تومان 5000/500 فعال
8675 ممبر خارجی (سرعت بالا) توضیحات 68,750  تومان 30000/500 فعال
8676 ممبر میکس خارجی (پرسرعت) توضیحات 75,000  تومان 35000/500 فعال
8685 ممبر پریمیوم + ویو (7 روزه) توضیحات 437,500  تومان 20000/10 فعال
8684 ممبر پریمیوم توضیحات 1,875,000  تومان 500/100 فعال
ممبر گروه (خارجی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8690 ممبر گروه کیفیت مناسب توضیحات 62,500  تومان 50000/500 فعال
8687 ممبر گروه خارجی (ارسال آنی) توضیحات 81,250  تومان 15000/10 فعال
8688 ممبر واقعی خارجی (کم ریزش) توضیحات 175,000  تومان 35000/100 فعال
ری اکشن پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8692 ری اکشن میکس منفی ( 👎 😱 💩 😢 🤮 ) + ویو پست توضیحات 3,750  تومان 100000/10 فعال
8702 Reaction (🤬) توضیحات 3,750  تومان 100000/10 فعال
8703 Reaction (😱) + ویو پست تلگرام توضیحات 3,750  تومان 100000/10 فعال
8707 ری اکشن میکس مثبت ( 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁 ) + ویو پست (کیفیت بالا) توضیحات 3,750  تومان 100000/10 8 دقیقه فعال
8691 Reaction (🤮) + ویو پست تلگرام توضیحات 6,250  تومان 100000/10 فعال
8697 Reaction (😢) + ویو پست تلگرام توضیحات 6,250  تومان 100000/10 فعال
8701 Reaction (💩)+ ویو پست تلگرام توضیحات 6,250  تومان 100000/10 فعال
9130 Reaction (👍) + ویو پست تلگرام (سرور 2) توضیحات 11,250  تومان 100000/15 فعال
8696 ری اکشن میکس مثبت ( 👍 ❤️ 🔥 🎉 👏) (10 پست آینده) توضیحات 100,000  تومان 100000/20 فعال
ارزانترین های تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8711 بازدید تک پست تلگرام توضیحات 625  تومان 50000/1000 فعال
9077 ممبر کانال (ارزان) توضیحات 28,750  تومان 10000/10 فعال
ری اکشن پریمیوم پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8733 Reaction ( 😴 ) + ویو پست تلگرام توضیحات 7,500  تومان 100000/10 فعال
8726 Reaction (🤡) + ویو پست تلگرام توضیحات 7,500  تومان 100000/10 فعال
8732 Reaction ( 👀 ) + ویو پست تلگرام توضیحات 7,500  تومان 100000/10 فعال
8731 Reaction ( 🌚 ) + ویو پست تلگرام توضیحات 7,500  تومان 100000/10 فعال
8730 Reaction ( 🖕 ) + ویو پست تلگرام توضیحات 7,500  تومان 100000/10 فعال
8729 Reaction ( 🍌 ) + ویو پست تلگرام توضیحات 7,500  تومان 100000/10 فعال
8728 Reaction (⚡️ ) + ویو پست تلگرام توضیحات 7,500  تومان 100000/10 فعال
8724 Reaction (🐳) + ویو پست تلگرام توضیحات 7,500  تومان 100000/10 فعال
8722 Reaction (🥴) + ویو پست تلگرام توضیحات 7,500  تومان 100000/10 فعال
8719 Reaction (😐) + ویو پست تلگرام توضیحات 7,500  تومان 100000/10 فعال
8723 Reaction (😈) + ویو پست تلگرام توضیحات 8,750  تومان 100000/10 فعال
8714 ری اکشن میکس منفی ( 🥱🥴🌚🍌💔🤨😐😈 ) + ویو پست توضیحات 8,750  تومان 100000/10 فعال
8725 Reaction (🕊) + ویو پست تلگرام توضیحات 8,750  تومان 100000/10 فعال
8721 Reaction (😭) + ویو پست تلگرام توضیحات 8,750  تومان 100000/10 فعال
8727 Reaction (🍓) + ویو پست تلگرام توضیحات 8,750  تومان 100000/10 فعال
8720 Reaction (😍) + ویو پست تلگرام توضیحات 8,750  تومان 100000/15 فعال
8718 Reaction (💔) + ویو پست تلگرام توضیحات 8,750  تومان 100000/10 فعال
8717 Reaction (💋) + ویو پست تلگرام توضیحات 8,750  تومان 100000/10 فعال
8713 ری اکشن میکس مثبت ( 💯😍❤️‍🔥🤡🕊🐳 ) + ویو پست توضیحات 8,750  تومان 100000/20 53 دقیقه فعال
8715 Reaction (💯) + ویو پست تلگرام توضیحات 10,000  تومان 100000/10 فعال
کامنت تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8740 کامنت رندوم تلگرام (ایرانی-عربی) توضیحات 200,000  تومان 5000/10 فعال
بازدید پست های آینده
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8743 ویو 10 پست تلگرام (آینده) توضیحات 25,000  تومان 1000000/100 فعال
بازدید تک پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8749 بازدید تک پست تلگرام (ارزان) توضیحات 750  تومان 300000/100 فعال
8747 بازدید تک پست تلگرام (ویژه محدودیت) توضیحات 1,000  تومان 300000/10 فعال
8748 بازدید تک پست تلگرام + 20% ری اکشن میکس مثبت توضیحات 3,125  تومان 80000/1000 فعال
8745 بازدید تک پست تلگرام کیفیت بالا توضیحات 11,250  تومان 200000/100 فعال
8746 بازدید تک پست تلگرام (کیفیت مناسب) توضیحات 13,750  تومان 100000/100 فعال
بوست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8739 بوست کانال تلگرام توسط کاربران پریمیوم (1 روزه) توضیحات 2,750,000  تومان 1000/10 فعال
8738 بوست کانال تلگرام توسط کاربران پریمیوم (7 روزه) توضیحات 11,250,000  تومان 10000/5 فعال
8737 بوست کانال تلگرام توسط کاربران پریمیوم توضیحات 22,500,000  تومان 1000/10 فعال
خرید اکانت تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8924 خرید اکانت تلگرام پریمیوم (3 ماهه) توضیحات 1,000,000  تومان 1000/1000 فعال
8926 خرید اکانت تلگرام پریمیوم (6 ماهه) توضیحات 1,612,500  تومان 1000/1000 فعال
8925 خرید اکانت تلگرام پریمیوم (1 ساله) توضیحات 2,487,500  تومان 1000/1000 فعال
واچ تایم یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8771 واچ تایم یوتیوب ( واقعی-ویدئو طولانی ) توضیحات 8,750,000  تومان 1000/50 فعال
ویو لایو یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9079 ویو لایو یوتیوب (15 دقیقه ای) توضیحات 52,500  تومان 50000/100 فعال
9080 ویو لایو یوتیوب (30 دقیقه ای) توضیحات 52,500  تومان 50000/100 فعال
9081 ویو لایو یوتیوب (60 دقیقه ای) توضیحات 103,750  تومان 50000/100 فعال
سابسکرایب (دنبال کننده)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8769 سابسکرایب + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 350,000  تومان 15000/50 فعال
8770 سابسکرایب یوتیوب توضیحات 437,500  تومان 15000/50 فعال
لایک یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8775 لایک یوتیوب (فوق ارزان) توضیحات 18,750  تومان 10000/100 فعال
8776 لایک ویدیو short یوتیوب (باکیفیت و سریع) توضیحات 62,500  تومان 30000/10 فعال
8774 لایک یوتیوب (ظرفیت بالا) توضیحات 100,000  تومان 100000/20 فعال
8777 لایک یوتیوب + 20% کامنت ایموجی (باکیفیت) توضیحات 187,500  تومان 100000/100 فعال
ویو یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8779 ویو ویدیو short یوتیوب توضیحات 112,500  تومان 100000/100 فعال
8780 ویو یوتیوب + 50% لایک (باکیفیت) توضیحات 187,500  تومان 10000/100 فعال
8782 ویو یوتیوب + 20% کامنت ایموجی توضیحات 187,500  تومان 1000000/100 فعال
8781 ویو + 50% لایک + 10% کامنت ایموجی یوتیوب توضیحات 225,000  تومان 1000000/100 فعال
کامنت یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8785 کامنت (ایموجی) یوتیوب توضیحات 325,000  تومان 10000/10 فعال
اشتراک گذاری یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8795 اشتراک گذاری یوتیوب توضیحات 137,500  تومان 100000/500 فعال
خدمات واتساپ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8865 Reaction (👍) پست واتساپ توضیحات 287,500  تومان 200/10 فعال
8866 Reaction (❤️) پست واتساپ توضیحات 287,500  تومان 200/10 فعال
8867 Reaction (😂) پست واتساپ توضیحات 287,500  تومان 200/10 فعال
8868 Reaction (😲) پست واتساپ توضیحات 287,500  تومان 200/10 فعال
8869 Reaction (😥) پست واتساپ توضیحات 287,500  تومان 200/10 فعال
8870 Reaction (🙏) پست واتساپ توضیحات 287,500  تومان 199/10 فعال
8871 ری اکشن میکس واتساپ (👍❤️😂😲😥🙏) توضیحات 287,500  تومان 200/10 فعال
8864 ممبر کانال واتساپ ارزان توضیحات 375,000  تومان 500/10 16 ساعت 31 دقیقه فعال
8863 ممبر کانال واتساپ توضیحات 437,500  تومان 500/10 فعال
خدمات تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9065 ویو تیک تاک - 1,250  تومان 1000000/1000 فعال
9064 لایک بدون ریزش تیک تاک - 56,250  تومان 50000/10 فعال
9063 فالوور تیک تاک - 87,500  تومان 500000/10 فعال
فالوور تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8819 فالور تیک تاک کیفیت خوب توضیحات 437,500  تومان 100000/100 فعال
ویو تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8823 ویو ارزان تیک تاک توضیحات 5,000  تومان 50000/1000 فعال
8821 ویو تیک تاک (سریع) توضیحات 7,500  تومان 100000/1000 فعال
8822 ویو ارزان تیک تاک توضیحات 8,750  تومان 10000/1000 فعال
کامنت تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8829 کامنت تعریف از پست تیک تاک توضیحات 500,000  تومان 1000/10 فعال
8830 کامنت تعریف و تمجید از شخص تیک تاک توضیحات 500,000  تومان 1000/10 فعال
8831 کامنت تعریف از پست آهنگ تیک تاک توضیحات 500,000  تومان 1000/10 فعال
8832 کامنت تعریف از پست آموزشی تیک تاک توضیحات 500,000  تومان 1000/10 فعال
8833 کامنت عمومی ویدیو تیک تاک توضیحات 500,000  تومان 1000/10 فعال
8834 کامنت طنز ویدیو تیک تاک توضیحات 500,000  تومان 1000/10 فعال
8828 کامنت دلخواه تیک تاک توضیحات 525,000  تومان 1000/10 فعال
سایر خدمات تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8836 لایک لایو تیک تاک توضیحات 3,750  تومان 1000000/10 فعال
8835 شیر پست تیک تاک توضیحات 8,750  تومان 1000000/50 فعال
لایک تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8827 لایک تیک تاک (ارزان) توضیحات 37,500  تومان 5000/20 فعال
8825 لایک تیک تاک (کیفیت بالا) توضیحات 75,000  تومان 50000/50 فعال
8826 لایک تیک تاک (سریع) توضیحات 75,000  تومان 50000/20 فعال
فالوور توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8802 فالوور توئیتر (کیفیت بالا) توضیحات 62,500  تومان 50000/100 فعال
لایک توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8803 لایک واقعی توییتر (پیشنهادی) توضیحات 312,500  تومان 4000/20 2 ساعت 29 دقیقه فعال
8804 لایک واقعی توییتر (جبران ریزش 30 روزه) توضیحات 437,500  تومان 4000/20 فعال
8805 لایک واقعی توییتر + ایمپرشن توضیحات 437,500  تومان 4000/100 فعال
ریتوئیت توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8808 ری پست توییتر (ارزان) توضیحات 18,750  تومان 1000/100 فعال
8807 ری پست واقعی توئیتر توضیحات 212,500  تومان 250/50 فعال
8806 ری توئیت توییتر توضیحات 275,000  تومان 20000/10 فعال
ویو توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8811 ویو ویدیو توئیتر سریع توضیحات 3,750  تومان 500000/20 2 دقیقه فعال
8812 ویو توییت توییتر + ایمپرشن + 50% لایک توضیحات 212,500  تومان 100000/200 فعال
8813 ویو توییت + ایمپرشن + ریتوییت توییتر توضیحات 312,500  تومان 100000/200 فعال
سایر خدمات توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8801 ایمپرشن توییتر (ارزان) توضیحات 2,500  تومان 10000000/1000 فعال
8796 نظرسنجی (Poll Votes) توضیحات 11,500  تومان 10000/20 فعال
8799 کلیک لینک توییتر توضیحات 18,750  تومان 100000/100 فعال
8800 ایمپرشن توییتر توضیحات 28,750  تومان 10000/100 فعال
8797 شنونده Space توییتر (15 دقیقه) توضیحات 500,000  تومان 9999/100 فعال
8798 شنونده Space توییتر (30 دقیقه) توضیحات 937,500  تومان 9999/100 فعال
خدمات فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8752 لایک پست فیسبوک توضیحات 62,500  تومان 5000/50 فعال
8750 لایک سریع پست فیسبوک توضیحات 90,000  تومان 50000/50 فعال
8751 فالوور پروفایل فیسبوک توضیحات 187,500  تومان 2000/100 فعال
8753 فالوور پروفایل فیسبوک (جبران ریزش 30 روز) توضیحات 1,625,000  تومان 1000/25 فعال
ری اکشن پست فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8758 ری اکشن [LOVE ❤️] پست فیسبوک توضیحات 41,250  تومان 10000/100 فعال
8759 ری اکشن [HaHa 😂] پست فیسبوک توضیحات 41,250  تومان 10000/100 فعال
8760 ری اکشن [😘] پست فیسبوک توضیحات 41,250  تومان 10000/100 فعال
8761 ری اکشن [😱] پست فیسبوک توضیحات 41,250  تومان 10000/100 فعال
8762 ری اکشن [Sad 😢] پست فیسبوک توضیحات 41,250  تومان 10000/100 فعال
8763 ری اکشن [😠] پست فیسبوک توضیحات 41,250  تومان 10000/100 فعال
8765 ری اکشن [Angry🤬] پست فیسبوک توضیحات 42,500  تومان 10000/100 فعال
8766 ری اکشن [Wow😲] پست فیسبوک توضیحات 42,500  تومان 10000/100 فعال
8764 ری اکشن [Likes👍] پست فیسبوک توضیحات 50,000  تومان 10000/100 فعال
خدمات پینترست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9083 فالوور پینترست واقعی توضیحات 937,500  تومان 10000/10 فعال
خدمات لینکدین
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8816 فالوور پروفایل لینکدین توضیحات 700,000  تومان 50000/250 فعال
8815 لایک پست لینکدین توضیحات 2,125,000  تومان 2000/50 فعال
خدمات دیسکورد
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8875 ممبر دیسکورد (خانم) توضیحات 162,500  تومان 500/50 فعال
8874 ممبر آفلاین دیسکورد توضیحات 562,500  تومان 5000/1000 فعال
8873 ممبر دیسکورد (کیفیت بالا) توضیحات 575,000  تومان 10000/1000 فعال
خدمات لایکی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8877 لایک لایکی توضیحات 125,000  تومان 10000/10 فعال
8878 share لایکی توضیحات 187,500  تومان 10000/50 فعال
خدمات ساند کلاد
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8885 پلی soundcloud (ارزان) توضیحات 2,500  تومان 10000000/1000 فعال
8883 لایک sound cloud توضیحات 68,750  تومان 5000/50 فعال
8884 ری پست sound cloud توضیحات 125,000  تومان 10000/20 فعال
8882 فالوور sound cloud توضیحات 150,000  تومان 2000/100 فعال
خدمات کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8854 فالوور کلاب هاوس (ارزان) توضیحات 212,500  تومان 3000/20 فعال
8853 فالوور خارجی کلاب هاوس (باکیفیت) توضیحات 725,000  تومان 5000/50 فعال
خدمات اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8861 سیو اسپاتیفای (Trackو Album) توضیحات 17,500  تومان 100000/20 فعال
8858 فالوور اسپاتیفای توضیحات 18,750  تومان 50000/100 فعال
8857 اسپاتیفای plays توضیحات 28,750  تومان 1000000000/5000 فعال
8862 اسپاتیفای Plays (واقعی) توضیحات 31,250  تومان 100000/1000 فعال
8860 فالوور اسپاتیفای (باکیفیت) توضیحات 41,250  تومان 100000/20 فعال
8856 اسپاتیفای Playlist Plays توضیحات 100,000  تومان 1000000/1000 فعال
خدمات توییچ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8912 فالوور توییچ توضیحات 18,750  تومان 10000/100 فعال
8915 فالوور توییچ ارزان توضیحات 18,750  تومان 5000/50 فعال
8913 فالوور توییچ + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 50,000  تومان 20000/50 فعال
8914 فالوور توییچ باکیفیت توضیحات 212,500  تومان 10000/10 فعال
خدمات Quora
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8987 فالوور Quora توضیحات 175,000  تومان 10000/10 فعال
خدمات ترافیک وب سایت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8981 ترافیک جهانی از اینستاگرام توضیحات 5,000  تومان 100000/100 فعال
8982 ترافیک جهانی از توییتر توضیحات 5,000  تومان 100000/100 فعال
8983 ترافیک جهانی از فیسبوک توضیحات 5,000  تومان 100000/100 فعال
8984 ترافیک جهانی از لینکدین توضیحات 5,000  تومان 100000/100 فعال
خدمات رامبل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8985 ویو ویدیو رامبل توضیحات 56,250  تومان 100000/1000 فعال
8986 ویو ویدیو رامبل واقعی توضیحات 118,750  تومان 100000/1000 فعال
خرید اکانت پریمیوم chatgpt
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8977 خرید اکانت پریمیوم chatgpt توضیحات 312,500  تومان 1000/1000 فعال

© All rights reserved

Made with ❤ by YektaFollower

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد